‘Jeugdhulp is één grote proeftuin’

Bron: nieuwsbrief Gemeente.nu 17.4.2015
De kinderombudsman constateert in een rapport dat er te veel onduidelijkheid is over de taken, bevoegdheden en aanpak. Hij vreest dat kinderen die hulp nodig hebben niet tijdig in beeld zijn.

De Kinderombudsman constateert in het onderzoek ‘De zorg waar ze recht op hebben’ – onderaan dit artikel is het hele rapport te downloaden – dat gemeenten nog erg druk zijn met het op orde brengen van de eigen organisatie.

De meeste gemeenten hebben de toegang tot de jeugdhulp belegd bij een wijkteam. Uit het onderzoek blijkt dat veel wijkteams nog niet goed georganiseerd zijn. Er is onduidelijkheid over de taken, bevoegdheden en aanpak. “Wijkteams hebben nog niet overal de noodzakelijke deskundigheid in huis, zoals de expertise voor het zorgvuldig schrijven van een verzoek tot onderzoek voor de Raad voor de Kinderbescherming of het herkennen van signalen van kindermishandeling”, ….. 
  aldus het rapport.
Kinderombudsman Marc Dullaert waarschuwt: “Er wordt hard gewerkt om de kennis en kunde van de wijkteams op orde te brengen. We zijn aan het verbouwen, maar de winkel is al open.” Maar Dullaert gaat verder: “Experimenteren hoort bij een nieuw systeem, maar experimenteren met kwetsbare kinderen is onacceptabel.” Hij noemt het “een grote proeftuin”.
De Kinderombudsman vraagt zich af of de ‘Eigen Kracht’ aanpak niet teveel een mantra wordt, terwijl in sommige situaties eenvoudigweg ingegrepen moet worden omwille van de veiligheid van een kind. Er zijn signalen dat jeugdprofessionals in de wijkteams soms te lang het pad van de “Eigen Kracht” bewandelen. Ook is het – als er meerdere professionals bij een gezin betrokken zijn – niet altijd duidelijk wie de regie voert. 

Advies
De Kinderombudsman adviseert gemeenten om onmiddellijk in beeld te brengen welke kinderen en jongeren jeugdhulp ontvangen. De hulp voor deze kinderen loopt dit jaar door via specialisten en instellingen, maar gemeenten die deze kinderen niet op het netvlies hebben, kunnen ook niet inspelen op de behoeften van deze kinderen. Ook moeten gemeenten beter communiceren waar kinderen en ouders terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Gemeenten wordt aangeraden om vaart te maken met het optimaliseren van de wijkteams.
Daarnaast adviseert de Kinderombudsman om alsnog minimum kwaliteitseisen voor de jeugdhulp te ontwikkelen en een effectief toetsingskader voor de balans tussen het aanspreken van eigen kracht en het waarborgen van de veiligheid van kinderen. 

Zorg krijgt ruime voldoende
Wat goed gaat is de zorg voor kinderen en jongeren, die al voor 2015 zorg ontvingen. Deze kinderen  én hun ouders geven aan dat zij tevreden zijn over de jeugdhulp en geven hiervoor een dikke voldoende (7,4). De kwaliteit van de hulp na 1 januari is volgens hen nagenoeg gelijk gebleven. Ook geeft 73 procent aan dat zij evenveel of meer hulp kregen na 1 januari. Kortom: voor de ruime meerderheid is de continuïteit van de zorg gewaarborgd. “De hoge beleving van de kwaliteit en continuïteit is opvallend hoog. Ik vind dit vooral een compliment voor de hulpverleners, door wie kinderen en ouders zich gehoord en gezien voelen, ” aldus Marc Dullaert.
http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2015/4/Jeugdhulp-is-een-grote-proeftuin-1748926W/?cmpid=NLC|gemeente.nu|2015-04-17|[ERROR:%20Expression%20titel%20is%20undefined%20on%20line%205,%20column%20108%20in%20article.]

Posted by SweDutch