Het routeboekje van Minister Koolmees voor vervanging Wet DBA en andere zzp-zaken

Bron: nieuwsbrief ZIPconomy 16.10.2019

Een overzicht van de tijdlijn die het Kabinet hanteert voor veranderingen rond de regels voor het inhuren van zelfstandigen en andere relevante data.

Op een overleg tussen bewindslieden en vertegenwoordigers van zelfstandigen, opdrachtgevers van zelfstandigen en intermediairs lieten minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en staatssecretaris Snel van Financiën zien welk tijdspad zij voor ogen hebben als het gaat om nieuwe regels rond het inhuren van zzp en enkele andere onderwerpen die van belang zijn voor zelfstandigen.

Ze benoemden een aantal mijlpalen. Met enkele eigen aanvullingen zetten we ze even op een rij.

  • Voor eind oktober 2019 : Start ‘internetconsultatie’ van concept wetsvoorstel over minimumtarief en zelfstandigenverklaring (voor opdrachten boven 75,- per uur). Iedereen kan dan zijn/haar reactie op het wetsvoorstel geven. Voor de webmodule is geen wetswijziging nodig, daar komt dus ook geen internetconsultatie over.
  • November 2019: nader bericht over voortgang ‘webmodule’, de digitale manier om opdrachtgeversverklaring aan te vragen voor opdrachten boven minimumtarief. Mogelijk volgt dan ook weer een nieuw overleg met het werkveld.
  • 1 januari 2020: de zelfstandigenaftrek wordt versoberd. Hij is dan alleen aftrekbaar tegen het basistarief en wordt iets verlaagd (de arbeidskorting wordt wel verhoogd).
  • 1 januari 2020: invoering nieuw BTW nummer (los van BSN) die zelfstandigen moeten gebruiken richting hun klanten.
  • eind januari 2020: advies commissie Regulering van Werk (commissie Borstlap), met daarin de meer structurele voorstellen over de positie van de zelfstandigen. De rode draad uit hun tussenrapport was het verkleiningen van de fiscale en sociale zekerheidsverschillen tussen werknemers en zelfstandigen. De uitwerking van het advies van deze commissie is aan een volgend Kabinet.
  • Februari 2020: Stichting van de Arbeid komt met advies over uitwerking van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (onderdeel pensioenakkoord)
  • Voor de zomer van 2020: Minister Koolmees liet daar tijdens het werkveldoverleg niets over los, maar verwacht wordt dat de webmodule nog voor de zomer 2020 gebruikt kan gaan worden.
  • Voor de zomer van 2020: aanbieding wetsvoorstellen minimumtarief/zelfstandigenverklaring aan de Tweede Kamer.
  • Als de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel goedkeuren, dan kan hij in 2021 van kracht worden. Of dat per 1 januari van dat jaar lukt is nog de vraag.
  • https://www.zipconomy.nl/2019/10/het-routeboekje-van-minister-koolmees-voor-vervanging-wet-dba-en-andere-zzp-zaken/?utm_source=Adressen+ZiPconomy&utm_campaign=c3b3a08ac0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_22_08_09&utm_medium=email&utm_term=0_cd471ab52f-c3b3a08ac0-195735441

Posted by SweDutch

Geef een reactie