Zzp’er voor werk naar bemiddelaar

Bron:  Sprout nieuwsbrief 29.4.2013
Steeds meer zzp’ers vinden werk via bemiddelingsbureaus. Zo’n 250.00 zijn deels of zelfs volledig afhankelijk van tussenpersonen die tegen een vergoeding klussen aanbieden. Dat blijkt uit de nieuwe ZZP Barometer. 

Ze zijn inmiddels met 760.000 man sterk en als de trend zich doorzet, groeit hun populatie op termijn zelfs naar een miljoen. Nederland telt steeds meer zzp’ers. Mensen die zichzelf bedruipen, werk moeten binnen harken en eigenhandig facturen sturen. Met de onstuimige groei van het aantal zelfstandigen, groeit ook de schare tussenpersonen waar zzp’ers terecht kunnen voor klussen. Wie googlet op de woorden ‘zzp bemiddeling’ krijgt 183.000 resultaten voorgeschoteld, met rechts op de pagina een lange lijst met gesponsorde resultaten van bemiddelaars die werk aanbieden voor freelancers.
Ruim de helft van de zzp’ers (58 procent) haalde de afgelopen jaren één of meerdere opdrachten binnen via zo’n bureau. Bijna een kwart ziet bemiddelingssites en -bureaus zelfs als voornaamste acquisitiekanaal. Meer nog dan mond-tot-mondreclame (23,1 procent) ……
  en het fysieke, zakelijk netwerken (17,5 procent). Volgens Wessel sr. van Alphen, directeur van IT-Staffing en mede-initiatiefnemer van de ZZP Barometer, het bewijs dat bemiddelingsbureaus een belangrijke rol spelen in het samenbrengen van projectaanvragen en zelfstandigen. “Als zzp’er kom je nu eenmaal moeilijk binnen bij grote organisaties als Achmea en ABN AMRO. Die doen liever zaken met intermediairs waar ze in de loop der jaren een goede relatie mee hebben opgebouwd. Zo fungeren deze bureaus als een zzp-loket voor het bedrijfsleven”, aldus Van Alphen.

Bemiddelingsbureaus hanteren soms marges van 25 procent
Hoewel het aantal bemiddelingswebsites de afgelopen jaren als een raket omhoog is geschoten, zijn er maar een paar partijen van enige omvang. De verschillende brancheverenigingen voor zzp’ers hameren er al langer op dat hun leden niet met ieder bureautje in zee moeten gaan. Wie verstrikt raakt in een net van tussenpersonen, kan achteraf worden getrakteerd op een flinke naheffing van de fiscus (zie kader). Wat zzp’ers ook in de gaten moeten houden: de marges die het bemiddelingsbureau hanteert. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste zelfstandigen hiervan op de hoogte zijn. Slechts één op de tien zegt geen idee te hebben hoeveel geld er aan de strijkstok van een tussenpersoon blijft hangen.
Een tiende van de bemiddelingsbureaus hanteert bij zzp‐opdrachten een marge van 25 procent of hoger, zo blijkt uit het onderzoek. De helft rekent tussen 10 en 25 procent en iets meer dan een kwart houdt het op een marge van minder dan 10 procent. Slechts 2 procent werkt op basis van een eenmalige fee. “De meeste intermediairs sluiten een overeenkomst met de zzp’er en rekenen daar bovenop een marge. Dat bij elkaar opgeteld is het bedrag dat op de factuur aan de opdrachtgever staat vermeld”, zegt Van Alphen. “Zzp’ers moeten realiseren dat een intermediair de nodige inspanningen heeft moeten verrichten om aan een klus te komen. Die marges zijn overigens wel aan grenzen gebonden. Zo sluiten wij overeenkomsten met grote opdrachtgevers waarin staat dat wij een maximaal percentage aan marge we in rekening mogen brengen.”

Clausule in zzp-contracten: vaak geldt er een concurrentiebeding
Veel bemiddelaars hebben in hun overeenkomst met de zzp’er een concurrentiebeding opgenomen. Dit om te voorkomen dat hij de volgende keer rechtstreeks zakendoet met de opdrachtgever. Brancheverenigingen waarschuwen hun leden wel om contracten goed door te nemen voordat ze ergens een handtekening zetten. Zo mag een concurrentiebeding redelijkerwijs niet eisen dat je als zelfstandige voortaan alleen nog maar zakendoet met hetzelfde bureau en zijn termijnen van zes maanden of langer niet wenselijk.

Belastingdienst kijkt mee 
Voor zzp’ers die moeite hebben met het binnenhalen van nieuwe opdrachten, zijn tussenpersonen een welkome voorziening. Brancheverenigingen als ZZP Nederland en Platform Zelfstandige Ondernemers waarschuwen leden echter wel dat ze rekening moeten houden met de Belastingdienst. Die maakt namelijk onderscheid tussen bemiddelen en detacheren. Een detacheringbureau huurt een zelfstandige in en verhuurt deze vervolgens weer door aan een opdrachtgever. Ook de factuur loopt via de detacheerder die uiteraard zijn marge rekent. En daar wringt de schoen. Mensen die dag in dag uit voor hetzelfde detacheringbureau werken, worden door de fiscus namelijk meestal niet als zelfstandige gerekend.
Zo bestaat het risico dat de Belastingdienst uiteindelijk op de stoep staat en je als zzp’er met een flinke naheffing wordt opgezadeld. ZZP Nederland waarschuwt zelfstandigen die via detacheringsbureaus aan het werk zijn dan ook om hun zaakjes goed op orde te hebben. Want, zo stelt de branchevereniging, ‘u zult niet de eerste zijn die zich aan een bedrijf verhuurt voor een leuke opdracht en dan direct weer doorverhuurd wordt aan een detacheringbureau die u nogmaals verhuurt aan een opdrachtgever’. Wel zijn er inmiddels diverse constructies waardoor payrolling en bemiddeling van zzp’ers niet als dienstverband wordt gezien door de fiscus. De zogenaamde zzv-constructie (zelfstandige zonder VAR) is wellicht de bekendste.
Dit artikel is geschreven door financieel journalist John van Schagen.
http://www.sprout.nl/307/71380/afzetkanaal/zzp-er-voor-werk-naar-bemiddelaar.html?utm_source=nieuwsbrief-sprout&utm_medium=email&utm_campaign=geld-maakt-wel-gelukkig-zzp-er-voor-werk-naar-bemiddelaar-617

Posted by SweDutch