ZZP Touringcarchauffeurs uitgesloten door CAO partners

Bron: ZZP Nederland nieuwsbrief 8.4.2013
ZZP Touringcarchauffeurs dreigen uitgesloten te worden door CAO partners
Opnieuw dreigen ZZP chauffeurs in het Besloten Busvervoer de dupe te worden van een eenzijdige uitsluiting door vakbonden CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en Koninklijk Nederlands Vervoer. Zelfstandige chauffeurs die ondanks alle benodigde rijbewijzen en opleidingen worden uitgesloten door eenzijdige passages in de CAO voor het Besloten Busvervoer die in strijd zijn met de wet.

Stichting ZZP Nederland heeft een bezwaarbrief gestuurd naar het ministerie van SZW, met daarin het dringende verzoek om de passages die het verbod beschrijven om ZZP’ers in te huren te schrappen. Onze bezwaren hebben betrekking op het uitsluiten van zelfstandigen die zich willen verhuren als touringcarchauffeur. In artikel 53, lid 1 van de CAO staat een bepaling : ‘Het is de vervoerder verboden besloten busvervoer te verrichten met chauffeurs die niet bij hem in dienstbetrekking zijn’.
Het betreft hier een uitsluiting van zelfstandigen zonder dat daar een wettelijke reden voor bestaat. Door deze uitsluiting zien wij het vaststellen van de CAO als een …..
  eenzijdige belangenbehartiging en bescherming voor werknemers en een duidelijke benadeling van zelfstandigen. Dit hoort niet in een CAO te staan die zich uitsluitend richt op werkgevers en werknemersverhoudingen.
Daarnaast brengen CAO partijen onduidelijkheid door in artikel 53, lid 4 in de CAO te stellen dat als er toch sprake is van het inhuren van zelfstandigen dit gemeld moet worden als zijnde uitzendkrachten middels een daartoe beschikbaar formulier. Ook artikel 9 geeft verwarring. Daar worden, ondanks het verbod in artikel 53, de tarieven voor ZZP’ers geregeld.
Uit gesprekken met werkgeversorganisaties is inmiddels duidelijk gebleken dat er behoefte is aan flexibel inzetbare vakmensen, met name om pieken en dalen op te vangen. In voorgaande jaren is reeds eerder protest aangetekend tegen het Algemeen Verbindend verklaren van de CAO Besloten Personenvervoer zonder dat daar daadwerkelijk iets aan veranderd is.
http://www.zzp-nederland.nl/nieuws/51672-zzp-chauffeurs-touringcar

Posted by SweDutch