Zzp-organisatie daagt Staat om ‘oneerlijke’ verdeling coronasteun

Bron: Accountancyvanmorgen 12.7.2022

De Werkvereniging, een platform voor zelfstandig werkenden, heeft de Staat gedagvaard omdat de verschillen tussen coronasteun voor werknemers en zzp’ers oneerlijk zouden zijn. Die laatste groep is door de contactbeperkende maatregelen oneigenlijk en onevenredig zwaarder getroffen dan werkenden in loondienst, vindt de belangenorganisatie. De Staat heeft werkenden in loondienst gecompenseerd op draagkrachtniveau, terwijl zelfstandig werkenden zijn gecompenseerd tot maximaal bijstandsniveau.

De Werkvereniging klaagde de Staat hierover een half jaar geleden al aan. Inmiddels zijn in deze zaak namens vier zzp’ers dagvaardingen verzonden. Omdat de Werkvereniging zelf niet over genoeg financiële middelen beschikte voor het bekostigen van een rechtszaak, werd een crowdfundingcampagne opgezet. Hiermee is een bedrag van bijna 30.000 euro opgehaald.

Roos Wouters van de Werkvereniging: ‘De Staat heeft zelf uitdrukkelijk erkend dat de gevolgen van de pandemie niet als normaal ondernemersrisico zijn te beschouwen. Waar de gevolgen voor burgers (werkenden in loondienst en zelfstandig werkenden) zich in gelijke mate voelen, had de Staat in gelijke mate compensatie behoren te verlenen. Door dit na te laten, heeft de Staat in de eerste plaats in strijd met het gelijkheidsbeginsel gehandeld. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is hier wat dat betreft klip en klaar over. Er is inbreuk gemaakt op respectievelijke vrijheden en rechten op eigendom, professionele status, arbeid en ondernemerschap.’

Als de rechtbank de Werkvereniging en de eisers in het gelijk stelt heeft dit in de eerste plaats gevolgen voor toekomstig overheidsbeleid bij pandemische omstandigheden, verwacht de belangenorganisatie. De Staat zal zelfstandig werkenden op dezelfde voet als werkenden in loondienst moeten behandelen en dus dezelfde uitgangspunten voor compensatie van inkomen uit arbeid moeten hanteren. In de tweede plaats kunnen zelfstandigen die menen onevenredig (financieel) te zijn benadeeld, met de uitspraak in de hand, alsnog aanvullende compensatie van hun misgelopen inkomen eisen.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2022/07/12/zzp-organisatie-daagt-staat-om-oneerlijke-verdeling-coronasteun/

Posted by SweDutch

Geef een reactie