‘Zweden, Denen, Noren en Finnen moeten samen de Verenigde Staten van het Noorden vormen’

Bron: Business Insider nieuwsbrief 2.11.2017
Finland, Zweden, Denemarken, IJsland en Noorwegen moeten samengaan in de ‘Verenigde Scandinavische Staten.’ Het idee is afkomstig van Eirik Winter, de baas van regio Scandinavië van de Amerikaanse grootbank Citi.
Winter, die op persoonlijke titel sprak, deed zijn uitlatingen in de Zweedse zakenkrant Dagens Industri.
Volgens Winter laat Scandinavië de wereld keer op keer ver achter zich op tal van ranglijstjes – of het nu gaat om sociale vooruitgang, op economisch gebied of persvrijheid: de Scandinavische landen zijn een voorbeeld voor menig ander land. Het enige waar het Scandinavië aan ontbreekt is reële macht op het wereldtoneel. In een wereld die gedomineerd wordt door “Brexit-angst, een fragiele EU, Amerikaans protectionisme, Russische dreiging, massa-immigratie en toenemende macht van China en India” moet de Scandinavische regio minder afhankelijk …
en weerbaarder worden.
En dit door zich te verenigen in een politieke en economische unie, de Verenigde Staten van Het Noorden. Volgens Winter zou zo’n Unie ‘s werelds tiende economie worden en een mondiaal zwaargewicht.

Winter schrijft:
“27 miljoen inwoners, ‘s werelds 10e economie, leiderschap in duurzaamheid en digitalisering, een exporteur van scheepvaarttechnologie, energie, medicijnen, zware industrie, muziek en telecom. Een onafhankelijk fonds dat 2 procent van ‘s werelds aandelen bezit. Een samenleving die gebaseerd is op openheid, gelijkheid, gelijkwaardigheid, respect, een rechtsstaat, tolerantie en zonder corruptie.”

Een plekje bij de G20
Hoewel zijn idee geïnspireerd is op de federatie van Verenigde Staten zoals Amerika die kent, is Winter geen voorstander van een gecentraliseerde staat.
In plaats daarvan heeft hij het over een ‘confederatie’, gebaseerd op een roulerende overheid die Scandinavië een stem geeft op het wereldtoneel. Volgens Winter is er een vruchtbare bodem voor een dergelijke samenwerking: gedeelde maatschappelijke waarden en een gemeenschappelijke geschiedenis. Er is bovendien een historisch precedent in de vorm van de 14e eeuwse Kalmar Unie onder Margareta I van Denemarken, of de Unie tussen Zweden en Noorwegen die in 1809 ter ziele ging.
De huidige onderlinge verschillen tussen de deelnemende landen, en de voordelen die daaruit voortvloeien, zoals lidmaatschap van de eurozone of de NAVO, vallen in het niet bij de schaalvoordelen die een Unie te bieden heeft. “De Verenigde Staten van Het Noorden kunnen een wereldspeler worden in economische, duurzame en morele zin. Laten we onze toekomst in eigen handen nemen.”

Samen sterker
Inwoners van Scandinavië genieten al nagenoeg dezelfde rechten in hun buurlanden. Er is vrijheid van verkeer van goederen en personen, ze kunnen vrijelijk werken en studeren in hun buurlanden.
De Zweedse historicus Gunnar Wetterberg, auteur van het boek ‘De Verenigde Noordelijke Federatie’, heeft overigens al langer initiatieven zoals Winter die voorstaat voorgesteld.
In augustus schreef Wetterberg een artikel voor de Zweedse krant Expressen getiteld ‘De Scandinavische landen moeten hun kracht gebruiken.’ Daarin schreef hij: “Als de Scandinavische landen een zelfde beleid zouden voeren, dan zouden de EU, de NAVO en de G20 luisteren.”
Wetterberg pleitte ook voor het slechten van interne barrières in de regio met betrekking tot arbeidsmigratie, sociale zekerheid en belastingen.LEES de oorspronkelijke versie van dit artikel op Business Insider Nordic
https://www.businessinsider.nl/zweden-denen-noren-en-finnen-moeten-samen-de-verenigde-staten-van-het-noorden-vormen/

Posted by SweDutch