Wie weet het nog?!

IMF prees IJslandse economie voor de crash
De IJslandse economie is succesvol en flexibel en de economische vooruitzichten zijn benijdenswaardig. Zo heette het in een afgelopen zomer gepubliceerd rapport van het IMF, waar ze vandaag de dag zeker spijt van hebben.
De afgelopen weken zijn de media gevuld met berichten over de financiële ineenstorting op IJsland, met bankfaillissementen en het onderuitgaan van de IJslandse Kroon. Bijzonder verrast moeten de economen bij het IMF zijn, gezien het rapport dat een delegatie van de organisatie opstelde na een bezoek op IJsland begin juli.
“Instituten en overheidsinstellingen zijn sterk en de staatsschuld is erg laag”, heette het onder andere in de bijna overweldigende inleiding van het rapport. “In het licht van hiervan zijn de vooruitzichten op de lange termijn nog steeds benijdenswaardig”, gingen de opstellers verder. Eerlijkheidshalve dient te worden vermeld dat de samenstellers ook een boel donkere wolken aan de horizon zagen. Zo wezen zij op het risico van liquiditeitsproblemen in het bankwezen evenals een rijtje andere zwakheden van het IJslandse economische stelsel. Hier vindt u het hele rapport: http://www.imf.org/external/np/ms/2008/070408.htm
Bron: artikel Dagens Industri 13.10.2008

Posted by SweDutch