Wethouder vindt dossier in prullenbak

De Doetinchemse wethouder Koos Kuiper is gisteren gehoord door juridisch adviesbureau Capra, dat in opdracht van de raad onderzoek doet naar het verloren gewaande Tebecai-dossier. Kuiper (CDA) had het dossier vlak voor kerstmis in een eigen kast gevonden, en al weggegooid, nadat het jaren zoek is geweest.

Belang
In De Gelderlander van 20 januari zegt Kuiper dat hij de kast aan het leegmaken was, omdat de verdieping van het college van B en W gerenoveerd wordt. ‘Ik had er geen belang bij dat het dossier was verdwenen. Hoe het in de kast op mijn kamer is terecht gekomen weet ik niet.’

Bonus
Tot 2000 verzorgde Tebecai 80.000 kabelaansluitingen in Doetinchem en Zutphen. De gemeenten hadden respectievelijk 35 en 65 procent van de aandelen. Om vanuit de raad toezicht te houden op Tebecai traden Kuiper en Wim Stoel (PvdA) toe tot de Raad van Commissarissen. Ook het Zelhemse raadslid Dirk Kuipers (GroenLinks) was commissaris, op persoonlijke titel. Toen Tebecai in 2000 werd verkocht aan UPC kregen de commissarissen allen een bonus van 35.000 gulden.

Onzorgvuldig
In 2005 werd Dirk Kuipers lid van de gemeenteraad van Doetinchem. Tot zijn verbazing bleken Kuiper en Stoel de bonus indertijd niet aan de raad gemeld te hebben. Ze zeggen dat ze niet wisten dat ze daartoe verplicht waren. Burgemeester Herman Kaiser schakelde integriteitsbureau BING in om de vergoedingen te onderzoeken. Belangrijke documenten uit het Tebecai-dossier bleken toen zoek te zijn, waaronder notulen van de RvC-vergaderingen die Dirk Kuipers persoonlijk jaren daarvoor aan de toenmalige wethouder had overhandigd. BING concludeerde in 2008 dat de raadsleden onzorgvuldig hadden gehandeld.

Onvindbaar
Daarmee was de kous niet af. De provinciale archiefinspecteur begon een onderzoek naar het verdwenen dossier en kwam tot de ontdekking dat er in totaal vijf dossiers ontbreken in Doetinchem, waaronder het Tebecai-dossie. Interne naspeuringen leidden tot niets. In mei 2009 zei burgemeester Kaiser tegen de raad dat het dossier onvindbaar blijft. Na een tip aan De Gelderlander wordt de speurtocht hervat. Vlak voor kerst komt het dossier boven water. Wethouder Kuiper in De Gelderlander: ‘Ik had hem (de map) al in een bak met oud papier gegooid, toen ik het kenmerk van het archief op de map zag.

Geur
Dirk Kuipers van GroenLinks is ontstemd dat hij en zijn collega-raadsleden in de krant moeten lezen dat het dossier gevonden is. ‘Al voor de kerst. We zijn bijna vier weken verder.’ Hij zal er donderdag burgemeester Kaiser over ondervragen. ‘Het is een zeer rare gang van zaken. Ik woon anderhalve kilometer van het gemeentehuis, maar er begint een doordringende geur uit het gemeentehuis te komen.’

Nagekomen bericht: de wethouder is 26 januari 2010 afgetreden

Bron: Binnenlands Bestuur 28 januari 2010 nieuwsbrief

Posted by SweDutch