Websites gemeenten blijven ontoegankelijk

De websites van gemeenten blijven zeer moeilijk toegankelijk voor burgers. Ruim 80 procent van de gemeentesites is niet of nauwelijks toegankelijk. Dat blijkt uit gegevens die het ministerie van Binnenlandse Zaken in aanloop naar de begrotingsbehandeling naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De websites van gemeenten laten ook weinig verbeteringen zien. Staatssecretaris Ank Bijleveld (Binnenlandse Zaken) heeft begin dit jaar gezegd dat gemeenten hun sites uiterlijk eind volgend jaar op orde moeten hebben. Momenteel is 16 procent van de gemeentesites redelijk tot goed toegankelijk.

Redelijk


Andere onderdelen van de overheid scoren veel beter. Alle ministeries behalen online bijvoorbeeld op z’n minst een redelijke score. Ruim een kwart van de websites van departementen is goed voor de hoogste score.
Bron: webiste gemeente nu 3.11.2009

Posted by SweDutch