Warboel bij rijksoverheid: gaten in de boekhouding

Bron: artikel in het AD 7.8.2013
De boekhouding bij de rijksoverheid is een warboel, constateren interne accountants. Een bedrag van 472 miljoen euro is vorig jaar niet volgens de regels uitbetaald aan instellingen, bedrijven en particulieren. Van 2 miljard is onduidelijk of het correct is uitgegeven, blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad.

De gaten in de boekhoudingen van het rijk blijken uit ruim twintig rapportages die de krant in handen heeft. Accountants die de boeken doorlichten, zijn het afgelopen jaar op de ene na de andere ‘onrechtmatige uitgave’ gestuit. Onrechtmatigheid kan ontstaan door het ontbreken van een simpele paraaf, maar ook omdat overheidsgeld niet goed is besteed. Het gaat bijvoorbeeld om 91 miljoen euro aan …..
  ‘fouten’ bij subsidieverstrekking door het ministerie van OCW.

Zorgwekkend
Marcel Pheijffer van de Universiteit Nyenrode noemt de conclusies van de accountants van de ADR ‘zorgwekkend’ en ‘schokkend’. ‘De belastingbetaler mag van de overheid verwachten dat deze als een zorgvuldige en zuinige schatkistbewaarder opereert.’ De administratie van de rijksoverheid blijkt zo ondoorzichtig dat van ruim 2 miljard euro niet vaststaat of het geld goed is besteed. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kampt met de grootste ‘onzekerheid’. Van 1,1 miljard aan uitkeringen aan gemeenten zijn twijfels over de rechtmatigheid.

Een Kamermeerderheid eist opheldering. ‘Dit kan echt niet’, aldus D66-Kamerlid Wouter Koolmees. Het ministerie van Financiën erkent dat over de 472 miljoen uit de ADR-rapporten ‘onvoldoende zekerheid bestaat over de rechtmatige besteding’. ‘Maar het geschetste beeld, waarbij de indruk wordt gewekt dat de bedrijfsvoering van het rijk niet op orde is, herkennen wij niet’, aldus een woordvoerder.
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3488387/2013/08/07/Warboel-bij-rijksoverheid-gaten-in-de-boekhouding.dhtml

Posted by SweDutch