Voorstel Nibud voor pensioenverplichting zelfstandigen “ongewenst en stigmatiserende vorm van paternalisme”

Bron: nieuwsbrief ZIPconomy 4.10.2018

Stichting ZZP Nederland tegen advies pensioenverplichting NIBUD voor zelfstandigen.

In het vandaag uitgebrachte rapport van het NIBUD wordt een pensioenverplichting voor zelfstandigen aanbevolen. Stichting ZZP Nederland ziet deze aanbeveling als een ongewenste en stigmatiserende vorm van paternalisme. Zelfstandige ondernemers regelen hun eigen zaken.

Subjectieve aannames

Het NIBUD beschouwt in het rapport aanvulling op de AOW pas als voldoende, indien het inkomen straks kan voorzien in “een gewenste levensstandaard”. Een dergelijke benadering is volgens ZZP Nederland uiterst subjectief en paternalistisch. “Zelfstandigen bepalen zelf wat zij als voldoende inkomen voor later beschouwen, daar hebben zij de verplichtingen van het NIBUD niet voor nodig” zegt voorzitter Maarten Post.

Het NIBUD-rapport hanteert veel relatieve begrippen over het pensioeninkomen van verschillende groepen mensen, zoals een inkomen waarmee men “gemakkelijk, minder gemakkelijk of moeilijk kan rondkomen”. Een minimum inkomen, dat iedere gepensioneerde nodig zou moeten hebben om rond te kunnen komen, wordt door het NIBUD niet genoemd. Dat relateert men aan de gewenste levensstandaard en daarmee is het een luxeprobleem. Stichting ZZP Nederland vindt, dat men van een adviserende instantie als het NIBUD toch mag verwachten, dat men echte cijfers presenteert en geen tendentieuze aanbevelingen, die op los zand zijn gebaseerd.

Het NIBUD-rapport stelt vast, dat over het algemeen mensen met een lager inkomen (minder dan € 2000/mnd.) minder pensioen opbouwen dan anderen met een hoger inkomen. “Je kunt niet verwachten, dat een laag inkomen een hoger pensioen genereert”, zegt Maarten Post. “Als men vindt, dat een kale AOW-uitkering voor een groep lagere inkomens niet toereikend is, kan de overheid voor die groep de AOW-uitkering verhogen of aanvullen. Dat heeft echter niets van doen met het feit dat iemand zelfstandig is. Een generieke aanbeveling tot een pensioenverplichting voor zelfstandige ondernemers raakt kant noch wal.”

Minder pensioen, maar wel meer vermogen

Uit de vergelijkende percentages in het rapport blijkt bovendien, dat minder verdienende zelfstandigen weliswaar een relatief lagere pensioenopbouw hebben, maar daarentegen over meer eigen vermogen beschikken na pensionering. Daaruit blijkt dat zelfstandige ondernemers hun eigen zaken regelen, ook hun inkomen voor later.

Stichting ZZP Nederland start samen met de organisaties die het bestuur vormen van het ZZP Pensioen, dit najaar een grootschalig onderzoek, waarin zelfstandigen zelf kunnen aangeven op welke wijze zij hun inkomen voor later willen regelen. “Het is aan de overheid om een dergelijke voorziening mogelijk te maken, zonder paternalistische verplichtingen op te leggen aan ondernemers”, aldus Post.

https://www.zipconomy.nl/2018/10/voorstel-nibud-voor-pensioenverplichting-zelfstandigen-ongewenst-en-stigmatiserende-vorm-van-paternalisme/?utm_source=Adressen+ZiPconomy&utm_campaign=321aa4ffb1-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_09_07_27&utm_medium=email&utm_term=0_cd471ab52f-321aa4ffb1-195735441

Posted by SweDutch

Geef een reactie