Voor- en nadelen e-health en domotica grondig onderzocht

Prismant heeft een literatuurstudie gedaan naar wat e-health en domotica voor de zorg kunnen beteken. In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is gekeken naar de voordelen, risico’s en nadelen, en naar de randvoorwaarden, privacy en emotionele veiligheid rondom de inzet van e-health en domotica in de zorg. De studie is veelomvattend, vandaar dat ICTzorg enkele van de conclusies uitlicht. Het hele rapport is hier te lezen.

De verschillende vormen van domotica en e-health bevorderen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt/cliënt en hebben de potentie om kostenbesparend te zijn voor de gezondheidszorg. Telezorg kan de toegankelijkheid van de zorg vergroten.

Storingen
Bij domotica en telezorg bestaat het risico van technologische storingen. Ook is er de noodzaak tot het goed organiseren van het zorgproces er omheen en de noodzaak te leren omgaan met de technologie. Wordt de telezorg-technologie ingezet als vervanging van de fysieke aanwezigheid van een zorgverlener, dan kan dit negatieve effecten hebben op de emotionele veiligheid van de cliënt.

Meer privacy
In de gehandicaptenzorg speelt het vraagstuk van emotionele veiligheid bij de inzet van technologie in plaats van personeel een grotere rol dan in de ouderenzorg of de zorg in de thuissituatie. De aard van de toezichthoudende technologie brengt met zich mee dat er inbreuk op de privacy wordt gemaakt. Dit in tegenstelling tot de privacyproblemen bij e-health toepassingen, waarbij het gaat om beveiliging. Bovendien kunnen deze vormen van zorg juist meer anonimiteit en daarmee meer privacy met zich meebrengen.

Intramurale zorg
Bij de inzet van domotica in de intramurale setting worden in veel publicaties de privacyrisico’s benoemd. Eén van de oplossingen is de technologie alleen in te zetten als de cliënt/bewoner hiervoor toestemming geeft. Er wordt echter verder niet of nauwelijks ingegaan op de wijze waarop cliënten aankijken tegen de inzet van domotica in de intramurale setting.
Bron: ICTzorg – Hein Bosman website 13.11.2008

Posted by SweDutch