Vergunningstelsel rondvaartboten dient ‘leefbare stad’

Bron: nieuwsbrief Gemeente.nu 22.2.2022

Het vergunningstelsel voor rondvaartboten in Amsterdam is niet onrechtmatig. De rechter heeft klagende reders met deze uitspraak in het ongelijk gesteld. De leefbaarheid in de hoofdstad geldt als een ‘dringende reden’ om het aantal rondvaarten aan banden te leggen.

Om de groeiende drukte op de grachten tegen te gaan, kwam de gemeente Amsterdam vorig jaar met een nieuw vergunningstelsel. In plaats van vergunningen voor onbepaalde tijd wordt een aantal tijdelijke vaarvergunningen verloot. In het nieuwe systeem is plek voor 550 vergunningen, waarvan de eerste 155 in maart vorig jaar werden verloot. Die gaan vanaf 2024 in.

Leefbaarheid onder druk

De reders vrezen door de loting voor het voortbestaan van hun bedrijven en spanden daarom rechtszaken aan. In 2017 verzetten de ondernemers zich nog met succes bij de Raad van State tegen de introductie van vergunningen. Volgens de rechtbank stelt het huidige college terecht dat ‘de leefbaarheid in de stad onder druk staat’ vanwege de grote bezoekersaantallen.

‘De rechtbank onderschrijft het standpunt van het college dat er een dringende reden van algemeen belang is die rechtvaardigt dat het aantal vergunningen aan een maximum wordt gebonden,’ zo staat in de uitspraak van vandaag. De rechtbank onderschrijft dat het doel ‘niet kan worden bereikt door minder beperkende maatregelen’.

‘Ook andere belangen’

De overgangstermijn naar het nieuwe stelsel zou toereikend zijn: ‘Daarbij geldt niet de eis dat de reders geen enkel nadeel mogen lijden. Veranderingen in de wijze waarop de gemeente, reagerend op ontwikkelingen in de stad, omgaat met de passagiersvaart horen tot op zekere hoogte ook bij hun ondernemersrisico. Het college moet de klap proberen te verzachten waar dat in redelijkheid kan, maar heeft ook andere belangen in het oog te houden.’

Bestuurslid Frans Heijn van de Verenigde Rederijen Amsterdam laat weten dat veel reders uit het lood geslagen zijn door de uitspraak. ‘We zijn enorm teleurgesteld dat de rechtbank volledig meegaat met de gemeente. We zitten al tien jaar in onzekerheid door het steeds veranderende vergunningenbeleid, en de afgelopen twee jaar ook nog door corona. We hoopten ons nu te kunnen gaan richten op herstel, maar het is ons niet gegund.’

Strijd niet voorbij

Heijn verwacht dat de reders net als in het verleden naar de Raad van State zullen stappen. ‘We zullen wel moeten, want iets anders hebben we niet.’

https://www.gemeente.nu/bedrijfsvoering/vergunningen/vergunningstelsel-rondvaartboten-dient-leefbare-stad/

Posted by SweDutch

Geef een reactie