Vergrijzing leidt niet tot stijging zorgkosten

Bron: Anbo nieuwsbrief 17.4.2012
De vergrijzing is niet de oorzaak van de grotestijging van de zorgkosten. Dat concludeert het wetenschappelijk onderzoeksbureau Nyfer. In 2012 komen de zorguitgaven per gemiddelde Nederlander uit op ongeveer € 5.600. In 2000 was dat de helft. Die explosieve stijging komt niet door de vergrijzing; die verklaart maar 15 procent van de kostentoename.

Zorg in de buurt
Volgens het rapport moeten zowel de financiering en organisatie van de zorg gemoderniseerd worden. Zo moet er een verandering van denken ontstaan, “van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag”.Zo zou niet de ziekte, maar de mens centraal moeten staan enmoetpreventie een integraal onderdeel van de zorg zijn. Naast kwaliteit en toegankelijkheid zal meer gestuurd moeten worden op doelmatigheid: meer gezondheidsresultaat per euro. “Het benutten van bronnen uit …..
de omgeving (familie, buurt, gemeenschap, samenleving) is belangrijk om de zorg te optimaliseren.”

Overigens is niet alleen de financiering van de zorg een probleem. “Als de trends zo doorgaan, zijn er tot 2030 nog meer dan een miljoen mensen extra nodig om in de vraag naar zorg te voorzien, terwijl de beroepsbevolking krimpt. Om goede, toegankelijke en betaalbare zorg ook op termijn te waarborgen, moet de doelmatigheid omhoog”, aldus de onderzoekers.

SER-advies
Aanleiding van het rapport van Nyfer was de wens van de minister van Volksgezondheid om zorg dichterbij de mensen te organiseren. Ook de meeste mensen die zorg nodig hebben willen die zorg bij voorkeur bij hen in de buurt.

Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad gevraagd om met een advies over de toekomst van de zorg te komen. Vooral de betaalbaarheid van de zorg staat hoog op de agenda. ANBO werkt komend jaar hard mee aan de totstandkoming van dat advies.

Lees ook de samenvatting van het rapport ‘Integrale zorg in de buurt’: http://www.anbo.nl/sites/default/files/uploads/2012_nyfer_integralezorgindebuurtsamenvatting.pdf

Posted by SweDutch