Verband tussen werkprestaties, absenteïsme, betrokkenheid en gezond gedrag

Bron: nieuwsbrief P&OActueel 14.1.2013
Werkgevers die de prestaties van medewerkers willen verbeteren moeten een holistische benadering hanteren die het bevorderen van de gezondheid en betrokkenheid omvat.

Een studie van de Health Enhancement Research Organization (HERO), Brigham Young University en het Center for Health Research toont aan dat er een significant verband bestaat tussen werkprestaties, absenteïsme, betrokkenheid en gezondheid.
De studie werd verricht onder ruim 20.000 medewerkers van drie geografisch verspreidde Amerikaanse organisaties. De medewerkers vulden van 2008 tot 2010 ieder jaar een vragenlijst in.
Uit de resultaten van de studie kan geconcludeerd worden dat er een significant verband bestaat tussen werkprestaties, absenteïsme, betrokkenheid en gezondheid.
Werkprestaties worden vooral beïnvloed door betrokkenheid. Absenteïsme hangt veel sterker samen met fysieke gezondheid. …..

Enkele conclusies:

  • Medewerkers die tevreden zijn rapporteren veel vaker hogere werkprestaties.
  • Medewerkers die de relatie met hun leidinggevende typeren als een partnerschap rapporteren 15% hogere werkprestaties dan medewerkers die hun leidinggevende typeren als ‘baas’.
  • Een sfeer van openheid en vertrouwen zorgt voor productievere medewerkers.
  • Medewerkers  die tevreden zijn, een goede relatie hebben met hun leidinggevende en die in een sfeer van openheid en vertrouwen werken waren 16% tot 35% minder vaak ziek.
  • Medewerkers die gezond eten rapporteerden 25% hogere werkprestaties dan medewerkers die minder gezond eten.
  • 30 minuten beweging per dag zorgt betere werkprestaties.
  • Gezond etende medewerkers die regelmatig bewegen zijn 16% tot 27% minder vaak ziek en 11% productiever dan medewerkers die minder gezond eten en weinig bewegen.

De resultaten van deze studie tonen aan dat het investeren van de werkgever in betrokkenheid en het stimuleren van medewerkers om gezond te eten en meer te bewegen, geld oplevert. Gezonde, betrokken medewerkers zijn immers productiever en veel minder vaak absent.
Medewerkers moeten investeren in het verbeteren van de tevredenheid van medewerkers en in het creëren van een open werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd, aangemoedigd en ondersteund voelen. Om het absenteïsme terug te dringen moet meer nadruk gelegd worden op gezond eten en regelmatig bewegen.
Om de productiviteit van medewerkers te verbeteren is een holistische benadering noodzakelijk. Zowel de gezondheid als de betrokkenheid van medewerkers moeten bevorderd worden.
De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in het januarinummer van het Journal of Occupational and Environmental Medicine.
http://www.penoactueel.nl/management/verband-tussen-werkprestaties-absenteisme-betrokkenheid-en-gezond-gedrag-9152.html

Posted by SweDutch