‘Van vooroordelen naar voordelen’

CBS onderzoek toont aan dat een 50 plusser gemiddeld twee keer zo lang werkloos is als iemand onder deze leeftijdsgrens. Hardnekkige vooroordelen zitten een objectieve beoordeling nog steeds in de weg: oudere werknemers zouden duurder, vaker ziek en minder productief zijn.
Deze kwalificaties worden ongenuanceerd toegekend, waarbij wordt vergeten dat een ervaren arbeidskracht veel positieve eigenschappen meebrengt.

Met de campagne van Tempo Team ‘Van vooroordelen naar voordelen’, die vorige week van start ging, wil de uitzendorganisatie de vooroordelen die er over oudere werknemers bestaan wegnemen en omzetten in een meer realistisch beeld van de inzetbaarheid en competenties binnen deze groep.

Drie niveaus van beïnvloeding:

De uitzendorganisatie wil de bestaande beeldvorming over 45+ werknemers via drie niveaus beïnvloeden:
Een maatschappelijke discussie op gang brengen via radio- en televisiespotjes en via de website Blijfbezig.nl.
Inleners/werkgevers de toegevoegde waarde van 45+ medewerkers helpen inzien.
Werknemers (uitzendkrachten)  ervan bewust maken dat zij zelf aan hun eigen competenties en employability moeten werken.

Dat zegt Suzanne Jungjohann, directeur Human Resources bij Tempo-Team met betrekking tot deze campagne tegen een redacteur van P&Oactueel. De campagne moet een bewustwordingsproces bij alle betrokken partijen in gang zetten.

Middelen
Om dit proces te ondersteunen beschikt de uitzendorganisatie over een aantal middelen. Zo biedt het bureau inleners een evenwichtige (leeftijds)mix van profielen van beschikbare kandidaten aan. Werkgevers kunnen hulp krijgen bij het leren omgaan met diversiteit binnen de organisatie. En ook voor werknemers/uitzendkandidaten is er ondersteuning in de vorm van trainingen en workshops die erop gericht zijn de presentatie van kandidaten te optimaliseren. Een adviesdienst employability.

Beeldvorming
“De manier waarop er tegenwoordig over 45+ werknemers wordt gedacht is het resultaat van een jarenlang proces. Ouderen kwamen in aanmerking voor regelingen als Vut en (pre-)pensioen. Zij werden bij een reorganisatie als eerste ontslagen –afgeschreven -. Aan deze beeldvorming hebben wij (als maatschappij) allemaal meegewerkt. Het resultaat is bekend. Nu moet het roer om. Tempo Team is er trots op een steentje bij te kunnen dragen aan dit noodzakelijke bewustwordingsproces. Het wordt tijd dat we met betrekking tot dit actuele HR-thema  de echte feiten onder ogen zien en daar vervolgens naar gaan handelen, ” aldus Suzanne Jungjohann,  “binnen Tempo Team bestaat een aparte tak die voor ouderen bemiddelt: Plusflex, maar deze zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, want uiteindelijk gaat het om competenties van mensen en niet om hun leeftijd.”
Bron: P&O Actueel website 17 mei 2011

Posted by SweDutch