Valve: miljardenbedrijf zonder managers

Bron: Z24 nieuwsbrief 12.7.2013
Stel je een bedrijf voor zonder managers, zonder HR afdeling waar bonussen bepaald worden en zonder COO, CTO of welke letter je ook voor de O kunt bedenken. En stel je voor dat dit bedrijf een van de succesvolste in zijn branche is. Lees hoe het Amerikaanse entertainmentbedrijf Valve managers buiten de deur houdt.

Valve Software Corporation werd in 1996 opgericht door de oud-Microsoft-medewerkers Gabe Newell en Mike Harrington. Inmiddels telt het meer dan 400 medewerkers, wordt het gewaardeerd op 2,5 miljard dollar en is het volledig zelf gefinancierd. Het opmerkelijkste moet echter nog komen: in het hele bedrijf is geen enkele manager te vinden.

Platte structuur
Valve voert het concept van een platte organisatiestructuur (waarbij een bedrijf doorgaans geen middenmanagement heeft) tot het uiterste door. Het bedrijf heeft ondanks zijn omvang geen hiërarchie. Er zijn geen managers, projectleiders, board of directors of chefs. Elke medewerker is gelijk aan zijn collega’s. Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar het concept lijkt te werken. Valve boekte in de afgelopen jaren succes  ……..
na succes en zijn online marktplaats voor pc-games Steam (zie het als de iTunes voor gamers) wordt als leidend in de industrie gezien.

Zelf je taak bepalen
In de praktijk komt het erop neer dat medewerkers zelf bepalen waar ze aan werken. Wanneer iemand een nieuw idee heeft en genoeg mensen bereid vindt hier tijd in te steken, wordt het gelanceerd. Om deze vrijheid duidelijk te maken staat elk bureau bij Valve op wielen: zo kun je op elk moment bij een ander project ‘aanschuiven’. Kortom: waar Google opschepte dat je er 20 procent van je tijd aan eigen projecten mocht besteden, is het bij Valve 100 procent van de tijd vrij spelen.

Werknemers bepalen HR-beleid
Hiernaast bepalen medewerkers zelf wie wordt aangenomen en wie wordt ontslagen. Salarisverhoging en de bonussen worden bepaald door peer reviews: medewerkers bepalen onderling wie het meest waardevol is voor het bedrijf. Naast een financiële vergoeding kent werken bij Valve ook andere voordelen: zo neemt het bedrijf al zijn medewerkers (en hun directe familie) elk jaar een week mee op vakantie naar een tropisch oord. Klinkt vervelend, niet?

Top-down killt creativiteit
 In het handboek voor nieuwe medewerkers, dat het bedrijf enige tijd geleden publiceerde, legt Valve gedetailleerd uit waarom het heeft gekozen voor deze anarchistische vorm van ondernemen. Volgens het bedrijf is het gemakkelijk om een grote groep mensen top-down aan te sturen, maar dit zou voor een creatief bedrijf averechts werken. “Getalenteerde mensen aan een bureau laten zitten en ze vertellen wat ze moeten doen, zou 99% van hun waarde tenietdoen”.

Onzichtbare managementlaag
Het managementless office blijkt echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. Eerder dit jaar deed een oud-medewerker van Valve een boekje open over de gang van zaken op het kantoor. Jeri Ellsworth was werkzaam bij de hardwareafdeling van het bedrijf totdat ze door andere medewerkers ontslagen werd. Ellsworth beschrijft dat er wel degelijk een ‘onzichtbare’ managementlaag bestaat bij haar voormalige werkgever. Ze vergelijkt het met de Amerikaanse high school, waar de populaire jongens het voor het zeggen hebben. Als deze groep het ergens niet mee eens is, kan zij projecten net zo lang traineren totdat ze vanzelf doodbloeden. Misschien bestaat er dus ook hier een hiërarchie. Gelukkig voor Ellsworth zat er aan het ontslag nog wel een gouden randje: ze mocht van oprichter Newell het intellectueel eigendom van het door haar bedachte product meenemen.

Nadelen
Valve steekt zijn eigen tekortkomingen echter niet onder stoelen of banken. In het eerder genoemde handboek is een hoofdstuk gewijd aan de nadelen van het werken zonder organisatiestructuur. Hierin staat onder meer dat het bedrijf moeite heeft met nieuwe mensen wegwijs te maken of te groeien in wat ze doen, het lastig mensen in nieuwe disciplines zoals economen of industrieel ontwerpers kan vinden, een lange termijn planning maken en mensen aantrekken die een traditionele vorm van bedrijfsvoering verkiezen boven het ‘platte’-model.

Socialisme zonder staat
Natuurlijk valt te betwisten of een bedrijf wel of geen managers nodig heeft, maar je moet Newell nageven dat hij lef heeft om op deze manier zijn bedrijf vorm te geven. Zoals een andere oud-medewerker en groot voorstander van het organisatiemodel van Valve zegt: “Het is als het socialisme, maar minus de centrale overheid en vakbonden. Het valt of staat bij de medewerkers die erin geloven. Doordat alleen de besten in hun vak hier werken, zullen ze ook de besten uitkiezen om hun collega’s te zijn. Het is een systeem dat zichzelf in stand houdt.”
http://www.sprout.nl/329/74387/pionieren/valve-miljardenbedrijf-zonder-managers.html?utm_source=nieuwsbrief-sprout&utm_medium=email&utm_campaign=ook-ondernemers-massaal-dupe-van-renteswaps-686

Posted by SweDutch