Update massaal-bezwaarprocedures box 3

Bron: nieuwsbrief FisAlert 31.3.2021

De rechtbank Noord-Holland heeft in twee zaken geoordeeld dat de wettelijke regeling voor het heffen van belasting over inkomen uit sparen en beleggen (ook wel box 3 genoemd), zoals deze sinds 2017 geldt, niet in strijd is met de Europese regelgeving.  Met ingang van 2017 is de belastingheffing in box 3 gewijzigd om de belastingdruk voor spaarders te verlichten. Van een gelijke heffing voor iedereen ongeachte de hoogte van het vermogen, is daarom overgestapt naar een schijvenstelsel. Hogere vermogens betalen daardoor sindsdien meer belasting in box 3 dan lagere vermogens. Wel heeft de wetgever volgens de rechtbank de grens van wat Europees gezien mag bereikt, maar die grens is niet overschreden. Soms heeft de wetgever meer naar de uitvoerbaarheid van de regels dan naar de werkelijkheid gekeken, terwijl het zijn doel was om met de belastingheffing dichter bij de daadwerkelijk behaalde inkomsten te komen. De wetgever had moeten weten dat die werkelijkheid niet goed benaderd wordt voor mensen met bijna alleen maar spaargeld. Aan de andere kant kent de regeling van box 3 ook verzachtingen en is hij verfijnder geworden. Voor de meeste belastingplichtigen pakt de gewijzigde regeling gunstig uit. De wetgever heeft daarmee volgens de rechter gehoor gegeven aan het maatschappelijke gevoel om tot een rechtvaardiger regeling te komen, totdat het gelukt is om een nog beter systeem te ontwerpen. Het Europese recht is daarom niet geschonden.

In totaal zijn er zes zaken geselecteerd. De andere vier zullen door andere rechtbanken worden beoordeeld. Uiteindelijk is het laatste woord aan de Hoge Raad. Meer informatie is te vinden op www.rechtspraak.nl (zie ook ECLI:NL:RBNHO:2021:2606, ECLI:NL:RBNHO:2021:2607, ECLI:NL:RBNHO:2021:2608 en ECLI:NL:RBNHO:2021:2609).

Tenslotte heeft de advocaat generaal (adviseur van de Hoge Raad) in een andere zaak (ECLI:NL:PHR:2021:293) geconcludeerd dat de box 3-heffing over 2016 en 2017 in strijd is met het discriminatieverbod, maar dat het aan de wetgever is om daar wat aan te doen.

https://www.fiscalert.nl/fiscaal/nieuws-en-tips/update-massaal-bezwaarprocedures-box-3?utm_campaign=fis-20210402-wekelijks&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Update%20massaal-bezwaarprocedures%20box%203

Posted by SweDutch

Geef een reactie