Unifeeder: ‘Veiligheid geborgd met Loodsplicht Nieuwe Stijl’

Bron: nieuwsbrief NieuwsbladTransport 28.8.2019

Er is geen gegronde reden om de loodsplicht te behouden voor kleinere zeeschepen. Zo oordeelde de Raad van State onlangs in een door de Havenmeester aangespannen kort geding. Goed nieuws voor de initiatiefnemers van de Loodsplicht Nieuwe Stijl. Kartrekker John van der Horst van Unifeeder legt uit waarom de nieuwe wetgeving voor hen van belang is.

Loodsplicht Nieuwe Stijl, wat houdt dit in?

‘Afgelopen najaar hebben wij als collectief gebruik gemaakt van de consultatieronde om voorstellen en aanbevelingen te doen aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat inzake het concept wetsvoorstel Loodsplicht Nieuwe Stijl. Het wetsvoorstel wijzigt de Scheepvaartverkeerswet, het zijn veranderingen in de type ontheffingen voor de loodsplicht met Pilot Exemprion Certificates (PEC). Kapiteins van zeeschepen zijn nu bij binnenkomst of vertrek uit een Nederlandse zeehaven verplicht om gebruik te maken van de diensten van een loods, tenzij de kapitein een ontheffing heeft. Met de invoering van deze uitgebreide PEC’s kunnen meer schepen loodsvrij de haven in en uit varen.’

Wie zijn hierbij betrokken?

‘Het collectief bestaat uit de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Vereniging van Nederlandse Cargadoors, Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, Vereniging van Waterbouwers, Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij en de Redersvereniging voor Zeevisserij. Bij de oriënterende gesprekken over de Loodsplicht Nieuwe Stijl sloten Havenbedrijf Rotterdam en het Loodswezen ook nog aan. Zij hebben er echter voor gekozen om zelf een reactie in te dienen op de consultatieronde.’

Weet u waarom het Loodswezen en het Havenbedrijf zijn afgehaakt?

‘Wat de reden voor het Havenbedrijf is geweest om niet aan te sluiten bij het collectief weet ik niet. Dat het Loodswezen een andere zienswijze heeft, begrijp ik wel. Het is hun bron van inkomsten. Daarnaast voelen zij zich ook verantwoordelijk voor de veiligheid en hameren zij erop dat die in Loodsplicht Nieuwe Stijl geborgd blijft. Wij zijn van mening dat de veiligheid niet in het geding komt maar met het nieuwe voorstel juist beter bediend wordt.’

Waaruit maakt u op dat de veiligheid niet in het geding komt?

‘De certificaten, PEC’s, worden op grootte van het schip toegekend. Hoe groter het schip, hoe meer controles (calls) noodzakelijk zijn. Een klein zeeschip krijgt drie calls per jaar. Een schip uit de grootste categorie (tot 200 meter) die kans maakt op vrijstelling van loodsplicht, krijgt achttien calls per jaar. Er is dus veel controle Bovendien kennen kapiteins hun schip beter dan wie dan ook. Zij varen er iedere week op en weten bij ieder weertype hoe het schip reageert. Daarbij is het in het eigen belang van de kapitein dat alles veilig verloopt. Als een kapitein brokken maakt, dan moet hij daar zelf voor opdraaien. Je kunt je PEC kwijtraken en daarmee je vrijstelling van de loodsplicht. Veiligheid staat daarom nog meer voorop dan bij afhandeling via een loods. Niemand wil op de voorpagina van het AD staan.’

Welke voordelen levert deze nieuwe wet de rederijen op? Is het vooral een kostenbesparing?

‘Het bespaart inderdaad veel geld. Het behalen van een PEC-certificaat kost ongeveer 2300 euro. Na twee keer binnenvaren is deze investering er al uit. De kosten van een loods zijn variabel. Deze zijn afhankelijk van de diepgang van het schip. Maar, als een schip vanaf zee binnengehaald moet worden in de haven door een loods, dan kost dat gemiddeld zo’n 2100 euro. Toch gaat het feeders en shortsea-
rederijen niet eens zozeer om de kosten. Het gaat vooral om de snelheid en flexibiliteit. De roeiers zijn bijvoorbeeld binnen een half uur ter plaatse. Dat komt omdat zij overal locaties en ligplaatsen hebben en daardoor heel flexibel zijn. Een loods moet je minimaal twee uur vooraf bestellen. Wanneer de kapitein prima in staat is om het schip aan- en af te meren zonder loods, kan deze tijd bespaard worden. Als het kan, wil je binnen een half uur weer weg kunnen zijn van een terminal.’

Wanneer wordt duidelijk of de Loodsplicht Nieuwe Stijl wordt doorgevoerd?

‘De Tweede Kamer buigt zich na het zomerreces over het ingediende wetsvoorstel met betrekking tot de Loodsplicht Nieuwe Stijl. Ik heb er vertrouwen in. Er ligt een heel goed voorstel. Met de handhaving van de PEC’s zal de Kamer ook inzien dat de veiligheid geborgd wordt. Want veiligheid, dat staat bij ons allemaal voorop.’

https://www.nieuwsbladtransport.nl/scheepvaart/2019/08/28/unifeeder-veiligheid-geborgd-met-loodsplicht-nieuwe-stijl/?utm_source=ntweekly&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=ntweekly

Posted by SweDutch

Geef een reactie