Tik voor Airbnb: vakantieverhuur in oude binnenstad Amsterdam definitief verboden

Bron: nieuwsbrief Business Insider 25.6.2020

Het verhuren van je huis in het oude centrum van Amsterdam is vanaf 1 juli definitief verboden. In de rest van de stad mag het alleen nog met een vergunning en dan voor maximaal 30 nachten per jaar aan ten hoogste vier personen.

Het stadsbestuur legt met deze maatregelen vakantieverhuur nog verder aan banden, zo meldt wethouder Laurens Ivens (bouwen en wonen).

Het verbod gaat gelden in de wijken Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid. Daar staat door toerisme de leefbaarheid voor bewoners dusdanig onder druk dat een verbod op vakantieverhuur noodzakelijk is.

Tot eind mei konden Amsterdammers hun mening geven over het in te voeren verbod in de binnenstad. Van de 780 insprekers bleek driekwart er voorstander van te zijn, voor sommigen zou vakantieverhuur zelfs in de hele stad verboden mogen worden. “Maar dat is binnen de huidige wet- en regelgeving niet haalbaar”, zegt Ivens.

Airbnb alleen verboden in wijken waar de balans is verstoord

Volgens Europese regels mag toeristische verhuur alleen worden beperkt als er een ‘dwingende reden van algemeen belang’ is. Het stadsbestuur kan daarom alleen ingrijpen in die wijken waar de balans aantoonbaar ernstig is verstoord. Dat is het geval in de oude binnenstad en het stuk grachtengordel daar ten zuiden van, zo heeft de gemeente laten onderzoeken.

De regeling geldt voorlopig voor twee jaar. Blijkt dan dat ook in andere wijken sprake is van overlast door vakantieverhuur, dan kunnen nieuwe verbodswijken worden aangewezen.

De toeristische verhuur van woningen in de hoofdstad is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Zo wordt 1 op de 15 woningen in Amsterdam online aangeboden en is het aanbod op de verschillende verhuurplatforms vervijfvoudigd, naar ongeveer 25.000 advertenties per maand.

Airbnb zwaar teleurgesteld

Airbnb is boos over de voorgenomen maatregel. Het bedrijf van de website waarop mensen een kamer of appartement te huur kunnen zetten, spreekt over korte termijn oplossingen die kostbaar, verwarrend en schadelijk zijn voor Amsterdammers.

“We zijn erg bezorgd omdat deze voorstellen illegaal zijn en de basisrechten van Amsterdammers schenden, als ook inkomsten afnemen in deze moeilijke tijden. Om overlast te bestrijden hebben wij een reeks effectieve maatregelen geïntroduceerd die werden verwelkomd door wethouder Ivens. De Tweede Kamer stemt daarnaast binnenkort over nieuwe landelijke wetgeving over vakantieverhuur met steun van gemeenten en platforms. We willen samenwerken met Amsterdam aan duurzame oplossingen en geen korte termijn oplossingen die kostbaar, verwarrend en schadelijk zijn voor Amsterdammers en het lokale bedrijfsleven in deze uitdagende tijden.”

Airbnb heeft onder meer een verbeterd onlineportaal voor buurtondersteuning en een nieuwe telefonische hulplijn gelanceerd die 24/7 bereikbaar is voor buurtbewoners.

Raad van State: vakantieverhuur is sowieso verboden

De Raad van State deed eind januari van dit jaar een enigszins verwarrende uitspraak in een zaak die een Amsterdamse woningeigenaar had aangespannen, waaruit op valt te maken dat de Huisvestingswet het verbiedt een woning open te stellen voor vakantieverhuur.

De uitspraak was wat verwarrend omdat het ging om een zaak tegen een boete van 6.000 euro die een vrouw opgelegd had gekregen voor het niet registreren op de website van de gemeente van de verhuur van haar woning aan toeristen.

Dat leek goed nieuws voor Amsterdammers die hun woning verhuren, maar de Raad van State stelde als hoogste bestuursrechter dat zij weliswaar haar boete niet hoefde te betalen, maar dat dat was omdat de Amsterdamse regels en meldplicht in strijd zijn met de Huisvestingswet en er zonder vergunning überhaupt geen “woonruimte mag worden onttrokken aan de woningvoorraad”.

Die uitspraak was een opsteker voor wethouder Ivens, omdat de gemeente Amsterdam al jaren knokt tegen de explosieve groei van vakantieverhuur en daarbij steeds op juridische beperkingen stuitte. Europese regelgeving laat geen totaalverbod voor heel Amsterdam toe.

https://www.businessinsider.nl/tik-voor-airbnb-vakantieverhuur-oude-binnenstad-amsterdam-definitief-verboden/?tid=TIDP1956387X0A44CF233AFC4D25B6771C06E1C0764EYI2&utm_campaign=Nieuwsbrief_BI&utm_medium=Email&utm_source=BusinessInsider&utm_content=BI%20Alg%2026-5-2020

Posted by SweDutch

Geef een reactie