Tijd van maskeren voorbij

Drie Amsterdamse bestuurders strijden tegen falend ambtenarenkorps. De blunders zijn talrijk: oplevering van de Noord-Zuidlijn wordt nu zelfs 2018.

Het wekt al bijna geen verbazing meer: de Noord/Zuidlijn in Amsterdam wordt pas in 2018 opgeleverd. Dat is een jaar later dan de gemeente Amsterdam officieel zegt. De gemeenteraad is vorige week in het geheim geïnformeerd over deze nieuwste vertraging. In het jaar dat de metrolijn klaar had moeten zijn – 2011 – is de vertraging opgelopen tot zeven jaar.
De nieuwste vertraging zorgt nauwelijks voor enige rimpeling in het stadhuis van Amsterdam. De Noord/Zuidlijn wordt afgebouwd, hoe lang het ook duurt en hoe hoog de kosten ook zijn. Toch zorgt het falen van de gemeente bij de Noord/Zuidlijn langzamerhand voor steeds meer onrust in het stadhuis. Het ambtelijk apparaat bleek niet in staat een project als de Noord/Zuidlijn tot een goed einde te brengen. Het niveau van de ambtenaren is te laag en er is te weinig kennis in huis, bleek uit analyses van het metrofiasco.

Daar blijft het niet bij. De laatste maanden stapelen ook andere ambtelijke diensten fout op fout. De renovatie van het in 2004 gesloten Stedelijk Museum wordt veel duurder en het museum opent later dan gepland. Kleiner leed is er ook: de opknapbeurt van de Utrechtsestraat duurt veel langer dan de bedoeling was. In de Ferdinand Bolstraat zouden de twee trambanen worden samengevoegd tot één. Door ambtelijke fouten lukt dat niet. Daarnaast blijkt de ict van de gemeente zo’n puinhoop, dat er honderden miljoenen euro’s nodig zijn om de computer-systemen te vernieuwen. Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 werd de falende
diensten vaak de hand boven het hoofd gehouden. De diensten worden vaak geleid door ambtenaren die lid zijn van de PvdA. Die kregen altijd rugdekking van partijgenoten die de stad al sinds de Tweede Wereldoorlog onafgebroken besturen. Maar vooral door gebrek aan geld kunnen ambtelijke fouten tegenwoordig niet meer zo eenvoudig worden gladgestreken.

Bovendien zitten in het afgelopen j aar aangetreden college van burgemeester en wethouders drie bestuurders die openlijk de strijd met de ambtenarij aangaan. Wethouder Eric Wiebes (VVD) heeft harde kritiek op de diensten waarvoor hij verantwoordelijk is. Hij heeft de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer onder curatele geplaatst en extern personeel ingehuurd om orde op zaken te stellen. Ook de ict-ellende noopt Wiebes tot maatregelen. In Elsevier van 20 november 2010 zei hij over zijn portefeuille: ‘Een roekeloze opeenstapeling van problemen en achterstallig onderhoud.’ Zijn voorganger Maarten van Poelgeest (GroenLinks) liet het ambtelijk falen ten aanzien van de ict op zijn beloop. Ook burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) en wethouder Andrée van Es (GroenLinks) nemen geen genoegen met de matige prestaties van ambtenaren.

Ingewijden durven niet te voorspellen wie gaat winnen: de politici of de ambtenaren. Wel is zeker dat er in het stadhuis voor het eerst sinds jaren weer eens strijd wordt gevoerd en de tijd van het maskeren van falen ten einde lijkt.

Bron: Elsevier 19.3.2011

Posted by SweDutch