Tarieven inkomstenbelasting wereldwijd licht gestegen

Bron: nieuwsbrief Accountancynieuws 6.9.2012
De tarieven van de inkomstenbelasting zijn dit jaar wereldwijd licht gestegen. Dit blijkt uit het jaarlijkse internationaal onderzoek van KPMG naar de tarieven voor de inkomstenbelasting in 114 landen. Vergeleken met 2011 steeg het toptarief dit jaar gemiddeld met 0,3% tot 28,9%. In Europa springen vooral de belastinghervormingen van Frankrijk en Spanje in het oog. Frankrijk verhoogde het toptarief van 41% naar 45% en Spanje van 45% naar 52%. Wereldwijd blijft West-Europa de regio met het hoogste belastingtarief. Gemiddeld bedraagt het tarief 46,1%.

‘Het is duidelijk dat een aantal landen dit jaar heeft besloten om de topinkomens zwaarder te belasten en op die manier extra belastinginkomsten te genereren,’ zegt Robert van de der Jagt van KPMG Meijburg & Co. ‘En hoewel de meeste landen hun tarieven ongemoeid lieten, valt het niet uit te sluiten dat de topinkomens als gevolg van de crisis nog vaker slachtoffer zullen worden van belastingherzieningen. Veelal is de hoogte van het inkomen bepalend voor het moment waarop men het toptarief moet gaan betalen. In ….. 
Nederland is dit al heel snel het geval.’

Europa
Van der Jagt: ‘In Europa vallen dus vooral de belastinghervormingen in Frankrijk en Spanje op. In Frankrijk is het toptarief in 2012 verhoogd van 41 naar 45% en overweegt president Hollande zelfs een tarief van 75% voor inkomens vanaf EUR 1 miljoen. Spanje heeft een aanvullende heffing geïntroduceerd die, afhankelijk van het inkomen, oploopt van 0,75% tot 7%. Daardoor is het toptarief in 2012 gestegen van 45% naar 52%. Verder zijn er relatief weinig veranderingen te zien binnen Europa. Overigens wordt het toptarief in het Verenigd Koninkrijk met ingang van 2013 verlaagd van 50% naar 45%. West-Europa blijft wereldwijd de regio met het hoogste tarief van gemiddeld 46,1%. West-Europa wordt gevolgd door West-Afrika met 40% en Australië en Nieuw-Zeeland met 39%. Oost-Europa zit met een gemiddeld tarief van 16,7% op minder dan de helft van het tarief van West-Europa. Dit komt doordat de meeste Oost-Europese landen een ‘vlaktaks’ hanteren. Alleen Polen en Oekraïne hebben nog een stelsel met oplopende tarieven.’

Nederlandse toptarief
Het Nederlandse toptarief van 52% dat geldt voor inkomens boven 56.491 euro blijft hoog in vergelijking met andere landen. In de wereldwijde top tien komen alleen Aruba (58,65%), Zweden (56,6%) en Denemarken (55,38%) daar nog boven. Spanje staat nu dus gelijk met Nederland, zij het dat het toptarief van 52% daar pas in werking treedt bij inkomens boven 300.000 euro. Na Nederland en Spanje volgen België, Japan, Oostenrijk, Senegal en het Verenigd Koninkrijk met ieder een toptarief van 50%. Een verhoging van het toptarief in Nederland om het begrotingstekort te reduceren ligt volgens Van der Jagt niet voor de hand. Van der Jagt: ‘Wel gaan werkgevers in 2013 een eenmalige heffing van 16% betalen over lonen voor zover die in 2012 meer dan 150.000 euro bedragen (‘crisisheffing’). Ook wordt gesnoeid in sommige heffingskortingen. Voor het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding (‘forenzentaks’) moet op Prinsjesdag nog een apart wetsvoorstel worden ingediend, waarvan het nog maar zeer de vraag is of het de eindstreep zal halen.’ 

Posted by SweDutch