Talk of the Town Barbara Baarsma: ‘Vertrek uit de stad is groot gevaar voor Nederland’

Bron: nieuwsbrief Vastgoedmarkt 16.6 2020

De stad dreigt steeds minder een plek te worden voor middengroepen. Door gebrek aan woningen in Amsterdam wonen deze groepen in het ommeland.

Dat zegt Barbara Baarsma één van de sprekers tijdens Talk of the Town, een actualiteitenprogramma op 16 en 17 juni met gasten uit het bedrijfsleven, wetenschap en politiek, georganiseerd door de Provada en Vastgoedmarkt. Onder leiding van presentator Tom van ’t Hek en Vastgoedmarkts hoofdredacteur Servaas van der Laan bespreken de gasten de maatschappelijke en economische impact van de coronacrisis en oplossingsrichtingen voor het wonen, werken en winkelen

‘Er ontstaat een steeds harder wordende scheidslijn tussen stad en ommeland. Het wordt steeds moeilijker voor het midden om in de stad te blijven wonen. Zo krijg je steden met lage en hele hoge inkomens. Wat wegvalt is het midden, die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en niet de middelen hebben voor een koopwoning in de oververhitte grootstedelijke gebieden. Hierin schuilt onvrede en daarmee een gevaar voor de politieke stabiliteit van Nederland.’

Het Rijk als regisseur

Oplossingen liggen volgens Baarsma bij een trekkersrol van het Rijk. ‘Een erfenis van de vorige crisis is dat bij lokale overheden veel kennis en capaciteit die nodig is voor woningbouwprojecten is wegbezuinigd en de al langer heeft de Rijksoverheid zich teruggetrokken als regisseur. Een andere les is: blijf woningen bouwen in grootstedelijke gebieden, juist in crisistijd en juist in het middensegment. Dat is niet gedaan in de vorige crisis.’

Ook ziet Baarsma oplossingen in de arbeidsmarkt. ‘Flexwerk is te onzeker, vast contract te duur voor werkgever. Dat verschil moet kleiner worden gemaakt.’ Ook vindt Baarsma dat Nederland als exportland kwetsbaar is door de geglobaliseerde waardeketens. ‘Voedsel, kleding, de lange internationale keten is efficiënt en goedkoop. Maar je ziet nu met een pandemie dat wanneer de internationale handel stokt zo’n opgeknipte waardeketen kwetsbaar is.’

Welvaart zonder groei?

De toekomst van Nederland zal dus iets lokaler zijn. Toch betekent dat volgens Baarsma niet dat de Nederlandse economie niet meer zal groeien of, zoals sommige deskundigen nu beweren, niet meer naar groei zou moeten streven.

‘Groei heb je nodig om (semi-)publieke diensten als de zorg en het onderwijs te kunnen bekostigen. En groei is nodig om herverdeling tussen kansarme en kansrijke groepen mogelijk te maken.’

https://www.vastgoedmarkt.nl/woningen/nieuws/2020/06/talk-of-the-town-barbara-baarsma-vertrek-jan-modaal-uit-de-stad-is-groot-gevaar-voor-nederland-101154687?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20200620-VGM-weekend&tid=TIDP2799754X15151069D2DD424392C47F67A5CF705EYI4&utm_content=nieuwsbrief

Posted by SweDutch

Geef een reactie