Konsult och auktoriserad tolk-translator i Nederländerna.

Exportplaner eller behöver du veta mer om den nederländska marknaden/det nederländska samhället? Behov av en kontaktperson på plats som pratar holländska och svenska? Jag står gärna till tjänst. Du ringer mig på +31 6 54 98 44 58 eller skriver din fråga till info@swedutch.eu. Van harte welkom.

SweDutch är jag: Jef van Adelberg. Jag kombinerar verksamheter som auktoriserad translator NL<>S och tolk i nederländska med (B2B) uppdrag för företag, organisationer och myndigheter. Bakgrunden till att jag behärskar svenskan är att jag bott och arbetat i Skåne under många år.

Uppdragsgivare erbjuder jag mina kunskaper om det holländska samhället och den nederländska marknaden. Tjänster jag erbjuder är bl.a.: organisation av (studie)resor, att medverka på mässor, quick scans, identifiering av nyckelpersoner, fact finding eller att vara din personliga tillgång i Nederländerna. En kvarleva efter mina år på Exportrådets (numera Business Sweden) kontor i Haag. Jag hjälper gärna till om du letar efter produkter/tjänster från Nederländerna.

Bosatt i Rotterdam med Europas största hamn, befinner jag mig också nära det andra stora ekonomiska centret i Holland, nämligen Schiphol. Även huvudkontor av viktiga samhälls- och näringslivsorganisationer, högskolor, sjukhus, IT-kluster och stora växthusodlingsområden osv. ligger i närheten av Rotterdam.

Nyfiken och vill du komma i kontakt med mig? Mitt telefonnummer är +31 6 54 98 44 58 eller skriv till info@swedutch.com

Förutom att sprida kännedom om mina tjänster, använder jag denna hemsida för att publicera intressanta, roliga och anmärkningsvärda artiklar, videor o.d. jag hittar på internätet och i nyhetsbrev. Jag nämnar alltid källan där jag hittade artikeln, videorna o.d. och utgår ifrån att dessa texter och bilder är tillåtna att spridas. Om inte, får källorna gärna höra av sig.

Posted by adm_swe

Lämna ett svar