Svenska

Måste betala skadestånd för sonens brott trots ingen kontakt

Källa: nyhetsbrev Dagens Juridik 2023.09.14

En vårdnadshavare blir solidariskt ansvarig för sin sons skadeståndsansvar, trots att han inte haft kontakt med sin son på flera år.
Hovrätten anser att han inte saknat möjlighet att vara delaktig i sin sons fostran.

En pojke dömdes för två rån, ringa narkotikabrott och ringa vapenbrott i tingsrätten. Påföljden bestämdes till sex månaders ungdomsövervakning samt skadestånd till målsägandena som uppgick till totalt 19 320 kronor. … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Bjurholm minsta kommunen – igen

Källa: nyhetsbrev Tidningen Näringslivet 2023.09.04

Bjurholm har återigen knipit platsen som Sveriges minsta kommun. Tidigare i år tog Dorotea över sistaplatsen – men efter bara en dryg månad har den nu gått tillbaka till Bjurholm.

Bjurholm har varit landets minsta kommun sedan den bildades 1938. Fram till den sista maj i år. Då hade kommunen med sina 2 378 invånare gått om Dorotea med minsta möjliga marginal – en enda … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Debatt: Ett nationellt skuldregister – mer angeläget än någonsin

Källa: nyhetsbrev DI 2023.08.31

Ett nationellt skuldregister skulle kunna spela en avgörande roll i att få kontroll över svenskarnas skulder. Ett sådant register skulle ge kreditgivare den nödvändiga insikten om en låntagares skuldhistorik, vilket skulle möjliggöra mer informerade och ansvarsfulla kreditbeslut, skriver Jacob Lundblad, VD NOBA Bank Group.

Sveriges ekonomiska situation är allvarlig. Flera faktorer, från globala politiska händelser till inrikes ekonomiska förändringar, har bidragit till att svenska hushåll nu … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Privatpersoner och företag drabbas hårt av stoppat skogsbruk

Källa: nyhetsbrev Svenskt Näringsliv 2023.08.15

1986 köpte bröderna Anders och Peter Bäckström skog i Resele i Sollefteå kommun, vilket de såg som en långsiktig investering. Nu har spår av en tretåig hackspett hittats i skogen. Därför har Skogsstyrelsen gett dem förbud att avverka. Skulle de trots detta avverka väntas vite på 1,6 miljoner kronor (800 000 kr vardera). Nästa steg för bröderna är att begära dispens för avverkning hos länsstyrelsen.Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments

Kaos i resebranschen efter Försäkringskassans omsvängning

Källa: nyhetsbrev Svenskt Näringsliv 2023.06.15

Enligt Försäkringskassans nya tolkning ska reseledare som jobbar utomlands i några månader inte tillhöra det svenska socialförsäkringssystemet. Det här ställer till det rejält för den svenska resebranschen. ”Det sista vi behövde”, säger Hanna Bernvid, vd på STS Alpresor.

Grundregeln för den som arbetar inom EU är att skatt och sociala avgifter ska betalas i landet där personen jobbar. Men undantag finns. Hittills har undantag gjorts … Read more...

Posted by SweDutch in Svenska, 0 comments