Spreekrecht slachtoffers en nabestaanden ruimer

Bron: nieuwesbrief De Rechtspraak 11.7.2012
Per 1 september wordt het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces uitgebreid. De Eerste Kamer stemde dinsdag 10 juli in met het wetsvoorstel dat dit regelt.

Nu nog mag één nabestaande zijn verhaal op de terechtzitting doen. Straks krijgen naast de levensgezel van het overleden slachtoffer maximaal drie nabestaanden het recht om op zitting te spreken. Dat kunnen behalve een kind of ouder van het slachtoffer ook andere familieleden zijn zoals grootouders, kleinkinderen, nichten, neven, tantes en ooms met wie het slachtoffer een hechte band had.
Verder krijgen ouders of voogden spreekrecht bij minderjarige slachtoffers die vanwege hun jeugdige leeftijd niet in staat zijn op zitting te vertellen over de gevolgen van het misdrijf. Minderjarige slachtoffers die zelf op zitting kunnen spreken, mogen dat blijven doen. Daar komt geen ….
verandering in.
 

Namens slachtoffer
Nieuw is ook dat het spreekrecht uitgeoefend kan worden namens slachtoffers, die als gevolg van het misdrijf fysiek of geestelijk niet in staat zijn het woord te voeren. De kring van sprekers is dezelfde als die van de nabestaanden. Slachtoffers of nabestaanden die zelf geen gebruik van hun spreekrecht durven of willen maken, mogen dat straks ook hun raadsman of medewerkers van Slachtofferhulp Nederland laten doen. Het slachtoffer mag op de zitting spreken over de gevolgen die het strafbaar feit voor hem heeft gehad. De verdediging kan hem daarover niet ondervragen. In de opzet van het spreekrecht past namelijk dat slachtoffers alleen een verklaring afleggen en dat deze niet voor weerlegging in aanmerking komt.
 

Positief advies
De Raad voor de rechtspraak bracht eerder een positief advies uit over het concept-wetsvoorstel. Ook maakte de Raad een inschatting van de gevolgen voor de werklast voor de Rechtspraak. De verwachting is dat als gevolg van de wet 1200 mensen per jaar extra zullen spreken in de rechtszaal. Nu maken jaarlijks 230 tot 260 mensen gebruik van spreekrecht in de rechtszaal, blijkt uit onderzoek
 

Posted by SweDutch