SoVeTo, belangenvereniging voor sociaal vertalers en tolken uit de startblokken

Bron: nieuwsbrief De Taalsector (B) 4.4.2012
Vzw Sociaal Vertalen en Tolken in Vlaanderen (SoVeTo), zo heet officieel de nieuwe vzw (vereniging zonder winstoogmerk) die de belangen van de sociaal vertalers en tolken wil behartigen. Er werken in Vlaanderen naar schatting 500 gecertificeerde en dus officieel erkende sociaal vertalers en tolken. Sociaal vertalers en tolken vertalen en tolken in een sociale context: in opdracht van een overheid of een voorziening uit de welzijns- en gezondheidssector, openbare dienstverlening, onderwijs, werkgelegenheid, inburgering, opvang van asielzoekers, enz.

SoVeTo heeft als doel deze taalbemiddeling in sociale context te bevorderen, de belangen van het sociaal vertalen en tolken als beroep te behartigen en de belangen van de beoefenaars van dit beroep te verdedigen.

SoVeTo heeft de ambitie de spreekbuis van alle sociaal vertalers en tolken te worden. De vereniging wil hun grieven en wensen kenbaar en bespreekbaar maken op …..
alle niveaus waar dit nodig en/of nuttig is: bij de vertalers en tolken onderling, bij de sociaal tolk- en vertaaldiensten, bij het COC/Kruispunt Migratie-Integratie, bij officiële instanties en bij de wetgever.

De bestuursleden van SoVeTo zijn voor verkennende gesprekken ontvangen door de Belgische Kamer van Vertalers, Tolken en Filologen (BKVTF), door Unizo/FVIB (Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen) en door het kabinet van Vlaams minister Bourgeois, bevoegd voor inburgering. Het bestuur heeft geregeld onderhoud met de Kwaliteitskring van de Centrale Ondersteuningscel Sociaal Tolken en Vertalen (COC).

Ondertussen is al heel wat informatie over SoVeTo (bestuursleden, doelstellingen, contactinformatie, enz.) te raadplegen op de website van de vereniging: www.soveto.be. De site bevindt zich momenteel nog in een testfase, maar moet binnenkort een grote verscheidenheid aan informatie bieden die voor alle sociaal vertalers en tolken interessant en/of belangrijk is.

Wie interesse heeft en/of lid wil worden, kan zich kenbaar maken via info@soveto.be of via het contactformulier op www.soveto.be. Het lidgeld voor 2012 bedraagt slechts 10,00 euro.

SoVeTo zoekt voor het lopende bestuursmandaat nog enkele geïnteresseerden die op los/vaste basis wensen mee te werken aan de opstartactiviteiten (fondsenwerving, sociale media en grafische vormgeving), en/of vertegenwoordigers uit de regio’s West-Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad.

De bestuursleden zijn graag bereid meer inlichtingen te verstrekken via telefoon, e-mail of op de evenementen waar ze aanwezig zijn. De stichtende bestuursleden zijn Annelies Vander Bracht, Rediart Cankja, André Linsen, Dominique Tudorowski en Evgenia Tsonkova.

Posted by SweDutch