School in Ede hele jaar door open

In de gemeente Ede komt een nieuwe basisschool die het hele jaar door open is. De school is 52 weken per jaar open om werkende ouders tegemoet te komen.
Arbeidsmarkt ‘De huidige strakke schooltijden zijn de voornaamste beperking in de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt’, zegt Han Plas, voorzitter van stichting Proominent, beheerder van dertien openbare basisscholen in de gemeente Ede. De lange zomervakantie is in het plan ook afgeschaft, evenals de vele korte vakanties tussendoor. ‘We sluiten alleen in de weekeinden en op nationale feestdagen’, aldus Plas. Evenwichtiger Volgens hem zijn school en buitenschoolse opvang nu te strikt gescheiden. ‘Dat kan veel evenwichtiger gemixt worden. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat kinderen om half 9 niet goed leren, maar bijvoorbeeld beter muziekles kunnen volgen. We willen leren en spelen meer afwisselen.’

Vakanties Plas wil vakanties niet helemaal afschaffen. Ouders mogen zelf bepalen wanneer in juni, juli of augustus ze met hun kinderen op vakantie willen. In september volgend jaar wil de stichting beginnen met de nieuwe basisschool. Een tekort aan beschikbare leraren voorziet Plas niet, omdat hij verschillende soorten begeleiding wil combineren. Kinderen worden op de nieuwe school afwisselend begeleid door leraren, pedagogisch medewerkers, sportdocenten en muziekleraren. Volgens de Onderwijsinspectie is één andere school, De School in Zandvoort, ook het hele jaar open en heeft een school in Waalwijk plannen in die richting.
Bron: Binnenlands Bestuur website 3.7.2009

Posted by SweDutch