Schijnzelfstandigen zijn het gevolg van foute werkgevers en koppelbazen

Bron: nieuwsbrief Stichting ZZP-Nederland 28.10.2012
Regelmatig verschijnen publicaties over de problemen met schijnzelfstandigen. Overheid, politiek, vakbonden en werkgeversorganisaties stellen dat paal en perk gesteld moet worden aan de opmars van schijnzelfstandigen. Stichting ZZP Nederland stelt zich op het standpunt dat schijnzelfstandigen niet bestaan, foute werkgevers zonder personeel bestaan wel.

In publicaties zoals “Zwartboek Schijnzelfstandigen” van de Aannemersfederatie Nederland (AFN) worden ZZP’ers neergezet als zwartwerkers die de markt verzieken door lage tarieven. Ook in andere sectoren zoals zorg, ICT, interim management etc. zou het verschijnsel schijnzelfstandigen grootse vormen aan nemen dat bestreden dient te worden door overheid, politiek en vakbonden.

De klagers vergeten voor het gemak maar even hoe deze verschijnselen ontstaan zijn. Werkgevers proberen op allerlei manieren van hun vast personeel af te komen om ze opnieuw als flexwerker of als ZZP’er weer in te huren. Bedrijven gebruiken daarbij veelal stevige drang om van  hun personeel af te komen. Niet zelden lijkt men aan te sturen op een gedwongen ontslag. Hoewel het bij dreigementen blijft weet men vaak de nietsvermoedende werknemer zodanig te bewerken dat dit leidt tot “vrijwillig ontslag”. Daarbij wordt de werknemer een …..
fraaie toekomst voorgespiegeld als ZZP’er bij hetzelfde bedrijf of door bemiddeling via koppelbaasconstructies. Dat bespaart een fors bedrag voor een ontslagvergoeding.
Werkgevers staan er bij te grijnzen, zij besparen een forse ontslagvergoeding. Vakbonden kijken toe met gesloten ogen zonder te vechten voor een sociaal plan. Zelfs de overheid en de Belastingdienst geven hun goedkeuring en medewerking aan deze schimmige draaideurconstructies. Dat de ex-werknemer ook nog eens als schijnzelfstandige wordt bestempeld is volstrekt verachtelijk.
Ook buitenlandse werknemers zijn vaak de dupe van deze constructies. Mensen worden niets vermoedend door koppelbazen naar Nederland gehaald om als ZZP’er aan de slag te gaan. Het gros van deze mensen wordt zwaar uitgebuit. Men moet dag en nacht werken tegen een superlaag tarief want er is geen cao verplichting, daarnaast betalen ze woekerprijzen voor verblijf en servicekosten zodat er soms maar €3,- per uur overblijft.

Stichting ZZP Nederland eist dat het probleem met schijnzelfstandigen eindelijk eens bij de wortel wordt aangepakt: bij de werkgevers en bij de koppelbazen. Het kan niet zo zijn dat de schuld wordt neergelegd bij de mensen die door een draaideurconstructie vogelvrij verklaard worden door werkgevers, overheid en vakbonden. Stichting ZZP Nederland heeft al eens aangedrongen bij minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een meldsysteem te maken voor buitenlandse zelfstandigen zoals dat in België gebeurt via Limosa (de Minister zag daar niet de noodzaak van in). Daarnaast dienen werkgevers zonder personeel (malafide koppelbazen) keihard aangepakt te worden.
Bron: Johan Marrink – Stichting ZZP Nederland | Datum van publicatie: 28-10-2012

Posted by SweDutch