Rotterdamse zebrapaden beste van Europa

Rotterdam heeft de beste oversteekplaatsen van Europa. Een zebrapad in de Slowaakse stad Bratislava is het veiligste van het continent, terwijl een oversteekplaats in Milaan op alle punten ondermaats is.
Onderhoud en ontwerp
Dat blijkt uit een onderzoek van de ANWB en haar zusterclubs naar de veiligheid van oversteekplaatsen in 31 Europese steden. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat een op de zes zebrapaden een onvoldoende scoort. Van de voetgangersoversteekplaatsen haalde ruim 60 procent een positief resultaat. Veertien kregen het predicaat zeer goed. De zebrapaden zijn beoordeeld op onder meer onderhoud, ontwerp, toegankelijkheid, geparkeerde auto’s en verlichting.
Beter dan Amsterdam
Alle tien onderzochte Rotterdamse oversteekplaatsen, allemaal in het centrum, scoorden goed. Volgens de ANWB troffen de keurmeesters weliswaar elders in Europa oversteekplaatsen aan die soms beter waren, maar vaak ook slechter werden beoordeeld. Rotterdam haalde hierdoor de hoogste eindscore en werd de beste stad uit de test. Vorig jaar beoordeelden de onderzoekers ook Amsterdam. Die stad kwam toen op de vierde plaats.
Milaan
Dat een oversteekplaats in Bratislava het veiligst is, heeft te maken met de maximale score in alle categorieën die deze voetgangersvoorziening behaalde. De wegmarkering is dik in orde, de verlichting is goed en de toegankelijkheid met verlaagde stoepranden is optimaal. Met het zebrapad nabij de Via Palestro in Milaan is van alles mis. Zo gebruiken de Milanezen de oversteekplaats regelmatig als parkeerplek.
Bron: Binnenlands Bestuur www 16.12.2009

Posted by SweDutch