Rotterdamse haven is 9 miljard euro waard.

Bron: nieuwsbrief Nieuwsblad Transport 2.8.2018 door

De strijd over de belastingplicht voor de Nederlandse havens is gestreden, en verloren. ‘We laten het erbij’, zegt chief financial officer Paul Smits van Havenbedrijf Rotterdam.

De uitkomst is zuur voor de Nederlandse havens. Ze moeten vanaf begin vorig jaar 25% vennootschapsbelasting over de nettowinst afdragen, omdat Brussel een streep heeft gehaald door de vrijstelling voor havenbeheerders. Rotterdam heeft nog geprobeerd de zaak te keren via een procedure bij het Europese Hof van Justitie, maar tevergeefs. De bezwaren werden van tafel geveegd en Rotterdam kreeg twee maanden de tijd om in beroep te gaan.

‘We hebben besloten om dat niet te doen omdat we geen kans zagen grote gaten te schieten in de uitspraak van het Hof’, zegt Smits. Daarmee is een scheve situatie ontstaan. De Belgische en Franse havens hoeven pas met ingang van dit jaar winstbelasting te betalen, terwijl er voor de Duitse havens nog niets is geregeld. Overigens zou Hamburg de dans sowieso ontspringen, omdat het Havenbedrijf daar structureel verlieslatend is en de stad de tekorten aanvult. Brussel onderzoekt deze vorm van steun, maar wanneer dat wordt afgerond is onduidelijk.

Strekdam

De belastingplicht leidde ertoe dat er voor het Rotterdamse havencomplex een economische waarde vastgesteld moest worden. Daarop mag namelijk worden afgeschreven en die afschrijvingen mogen van het resultaat worden afgetrokken, waardoor de haven minder belasting hoeft te betalen. Tot dusverre stond er alleen een waarde op basis van historische kostprijzen in de boeken van 4,2 miljard euro.

Smits: ‘Het was duidelijk dat de economische waarde van de Rotterdamse haven aanzienlijk hoger was, maar hoeveel? Daarover zijn we anderhalf jaar met de fiscus in gesprek geweest. Dat was een stevige klus, want hoe bepaal je de waarde van een havenbekken of een strekdam? We hebben ons laten bijstaan door een gespecialiseerd bureau en zijn uiteindelijk uitgekomen op 9,1 miljard, ruim twee keer zo veel als de boekwaarde.’

Dat is een prettige uitkomst voor de havenbeheerder, want die kan daardoor ruim twee keer zoveel afschrijven en hoeft dus ook navenant minder belasting te betalen. Concreet komt het erop neer dat de komende zeventien jaar, de gemiddelde afschrijftermijn van de activa, ruwweg dertig in plaats van zestig miljoen aan winstbelasting betaald moet worden. Met speciale constructies had de havenbeheerder het bedrag nog wel wat kunnen drukken, maar volgens Smits is daar bewust van afgezien. ‘We hechten aan ons imago en willen alles zo clean mogelijk spelen.’

Dividend

Dat geldt ook voor de afdracht van jaarlijks ruim negentig miljoen dividend aan de aandeelhouders, de gemeente Rotterdam (70%) en het Rijk (30%). Afgesproken is dat dat bedrag de komende jaren met 2% per jaar omhoog gaat. Een en ander betekent dat de havenbeheerder de komende jaren scherper aan de wind gaat zeilen om de belastinguitgaven op te vangen. Smits: ‘We gaan niet opeens reorganiseren, maar we gaan wel meer sturen op marktconforme tarieven voor de klanten en intern kostenbewustzijn.’

 

Posted by SweDutch

Geef een reactie