Rotterdam

Bron: berichten in de media en J. van Adelberg 22.11.2013 
Een Rotterdamse wethouder die toegeeft “..dat het achteraf ‘goed’ zou zijn geweest als hij de gemeenteraad over de maatregel had geïnformeerd”. De maatregelbetreft het feit dat de Sociale Dienst van Rotterdam premieschulden ( 7 miljoen euro) van haar cliënten, voor 1 miljoen euro afkoopt bij Zilveren Kruis en dit niet meldt aan de raad. Vriendelijke conclusie: (on)doordachte en zinloze actie want 7.000 van deze cliënten hebben weer grote betalingsachterstanden volgens Zilveren Kruis.

Misschien zou de dienst haar cliënten dichter op de huid moeten zitten en/of in een traject voor  schuldhulpverlening moeten plaatsen.  
Een Rotterdamse politieke partij die, ook door haar afgeserveerde, deelgemeentepolitici weer vrolijk op verkiesbare plekken zet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dit ondanks onderzoek door BING die genadeloze kritiek op het handelen van deze twee heren had.
  
Het woord “integer” is deze partij blijkbaar onbekend om maar niet over de onnozelheid van de timing van deze acties te spreken. Opportunisme ten top.

Posted by SweDutch