Rechter oordeelt: Netflix voldoet aan online contactmogelijkheid klanten

Bron: nieuwsbrief Autoriteit Consument & Markt 2.7.2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) had Netflix International een last onder dwangsom opgelegd om het bedrijf te dwingen op zijn website een e-mailadres te vermelden op een voor de consument duidelijke plek. Deze verplichting legde de ACM op naar aanleiding van verzoeken van toezichthouders uit België, Duitsland en Oostenrijk. Op grond van Europese wetgeving is alleen de ACM bevoegd op te treden omdat Netflix haar Europese hoofdkantoor in Nederland heeft.

De Europese wetgeving eist dat consumenten toegang hebben tot gegevens waarmee zij te allen tijde rechtstreeks en makkelijk contact kunnen leggen met bedrijven die hun diensten online aanbieden. Deze gegevens moeten op een voor iedereen duidelijke en herkenbare wijze worden gepresenteerd. In navolging van jurisprudentie op dit punt, kan hierin worden gelezen dat er een verplichting is om ook een contactmogelijkheid via email of een contactformulier aan te bieden (zie o.a. uitspraak van 19 maart 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:1868).

De rechter oordeelt in deze zaak echter dat de live chat die Netflix aanbiedt, voldoet aan de Europese verplichting om een elektronisch postadres te bieden dat gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk is, zoals in Nederland is bepaald in artikel 3;15d, eerste lid, onder b, van het BW.

Lees meer over deze uitspraak op rechtspraak.nl

https://www.acm.nl/nl/publicaties/rechter-oordeelt-netflix-voldoet-aan-online-contactmogelijkheid-klanten

Posted by SweDutch

Geef een reactie