Rechtbank Limburg onderzoekt videorechtspraak

Bron: nieuwsbrief De Rechtspraak 18.4.2013
De rechtbank Limburg gaat experimenteren met videorechtspraak. Nu de kantonlocatie in Sittard, Venlo en Heerlen dicht gaan, moeten inwoners van die steden naar de hoofdvestigingen in Maastricht of Roermond om hun rechtszaak bij te wonen. De rechtbank zou Limburgers die reis graag besparen door ze via een videoverbinding in contact te brengen met de rechter. “We onderzoeken momenteel de mogelijkheden”, zegt rechter Rob Otto van de rechtbank Limburg. 

Honderden zaken
Kantonrechters oordelen over overtredingen, arbeidszaken, huurzaken en andere civiele kwesties waar maximaal 25.000 euro mee gemoeid is. Gedaagden hoeven geen advocaat in te schakelen, ze kunnen hun eigen verdediging voeren. “De rechter behandelt op een rolzitting vaak honderden zaken en heeft per zaak maar een paar minuten nodig om het standpunt van de gedaagde te horen”, zegt Otto. “Het is heel vervelend als mensen daarvoor zo’n reis moeten ondernemen. Vandaar dat we videoconferencing overwegen.” 

Betalingsregeling
Juist in de oostelijke mijnstreek is de behoefte …….
   aan kantonrechtspraak groot, zegt Otto. “Daar is veel armoede. Mensen worden voor de rechter gedaagd omdat ze hun huur niet hebben betaald of hun ziektekostenpremie. Dan is van groot belang dat de rechter hoort waarom dat zo is. In overleg kan vaak wel een betalingsregeling worden afgesproken. Dat gaat niet als de gedaagde er niet is omdat hij de reis naar de provinciehoofdstad niet zou kunnen maken.” 

Explosieve toename
Ook bewind instellen voor mensen met schulden is een taak van de kantonrechter. “Dat neemt momenteel explosief toe. Daarom denken we ook al na over een netwerk van videomogelijkheden in Venlo, Sittard, Weert en Heerlen. Maar of het zo ver komt is onzeker, dit plan bevindt zich nog in de embryonale fase.” 

Camera in stadhuis
Het idee ontstond begin dit jaar en raakte door de voorgenomen sluiting van het kantongerecht in Sittard in een stroomversnelling. Burgemeester Sjraar Cox toonde zich zeer ontstemd over het feit dat zijn gemeente na 770 jaar zonder rechtszaal achterblijft. Hij stelde voor een ruimte in het stadhuis beschikbaar te stellen, waar inwoners terecht kunnen om via de camera met de kantonrechter te praten en hun zaak te bepleiten. “We hebben een denktank gevormd die de mogelijkheden onderzoekt”, zegt Otto. “Als het ervan komt, is Sittard een prima plek om op proef te beginnen. We denken over enkele maanden een eerste proefzitting te kunnen houden.”
http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Rechtbank-Limburg-onderzoekt-videorechtspraak.aspx

Posted by SweDutch