Privacy interesseert Nederlanders niet

Nederlanders kunnen maar weinig interesse opbrengen voor de wijze waarop bedrijven en organisaties hun persoonsgegevens opslaan. Ze maken nauwelijks gebruik van hun recht om de eigen gegevens in te zien of te corrigeren.
Inzage Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie, dat woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Slechts één op de drie organisaties die persoonsgegevens opslaan, krijgt wel eens een verzoek om inzage. De onderzoekers noemen dat opvallend. Mensen melden zich wel iets vaker met het verzoek hun persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

Onvoldoende kennis De onderzoekers vermoeden dat mensen onvoldoende weten van de rechten die de Wet bescherming persoonsgegevens hun biedt. Er bestaan ook nauwelijks voorbeelden van burgers die met deze wet in de hand geklaagd of geprocedeerd hebben. De onderzoekers, onder meer afkomstig van de Rijksuniversiteit Groningen, concluderen dat de privacywet uit 2001 nog niet erg leeft.

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken zullen komend voorjaar reageren op het rapport.
Bron: Binnenlands Bestuur 18.2.2009

Posted by SweDutch