Premier Zweden: werken tot 75ste

Bron: Volkskrant 8.2.2013
Zweedse werknemers moeten tot hun 75ste doorwerken als ze hun huidige hoge levensstandaard willen behouden. Dat heeft de Zweedse premier Frederik Reinfeldt dinsdag gezegd tegen de Zweedse krant Dagens Nyheter.

‘Ons pensioensysteem is niet op magie gebaseerd. Als mensen denken dat we langer kunnen leven en korter kunnen werken, dan zullen de pensioenen lager zijn. Zullen mensen dat accepteren? Ik denk het niet’, aldus Reinfeldt, sinds 2006 premier van twee centrum-rechtse kabinetten in Zweden.

Reinfeldt doet zijn uitspraken in aanloop naar een congres over werkgelegenheid vandaag in Stockholm waar onder meer de Britse premier David Cameron, net als Reinfeldt leider van een conservatieve partij, bij aanwezig zal zijn.

Zweden voerde in 2000 de flexibele pensioenleeftijd in. Daarbij is het mogelijk om tot 67 door te werken tegen een hoger pensioen. Mensen die eerder stoppen, krijgen een lager pensioen. Toch stelt Reinfeldt dat iedereen er nog altijd van uit gaat dat hij op zijn 65ste kan stoppen. ‘Dat is een probleem.’

In Nederland is afgesproken dat vanaf 2020 mensen doorwerken tot hun 66ste en vanaf 2025 tot hun 67ste. Wie eerder stopt, wordt gekort op de AOW. De gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders stoppen met werken is vorig jaar gestegen naar 63,1 jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tussen 2000 en 2006 stopten mensen op hun 61ste met werken.

De Zweedse premier vindt dat werknemers halverwege hun leven hun carrière een nieuwe draai moeten kunnen geven, als hun werk te zwaar of te stressvol wordt. ’30-jarigen moeten niet hetzelfde werk doen als 70-jarigen’, zegt Reinfeldt. De mogelijkheden een studiebeurs te krijgen, zouden moeten worden verruimd. Nu kunnen Zweedse werknemers die ouder zijn dan 54 jaar geen studiebeurs meer krijgen. Ouderen zullen volgens hem ook aantrekkelijker worden voor werkgevers als zij nog twintig jaar loopbaan voor zich hebben in plaats van dat ze hun laatste jaren uitzitten.

Reinfeldt wijst op de opkomst van China en andere economische grootmachten. ‘De wereldeconomie is aan het veranderen. De landen met wie wij concurreren, hebben niet dezelfde ambities op het gebied van de verzorgingsstaat. Zij heffen geen belastingen om een genereus pensioen te financieren. De vraag is: kunnen wij ons met hen meten?’

Zweden stoppen gemiddeld op hun 62ste met werken, zegt econoom Mats Morin van de vakcentrale LO, waarin de dertien vakbonden zijn verenigd die werknemers vertegenwoordigen die veelal laaggeschoold en lichamelijk werk verrichten. Hij noemt verhoging van de pensioenleeftijd op de korte termijn ‘niet realistisch’. ‘In 2050 kunnen we er misschien over praten’, grinnikt hij.

Ook de grootste oppositiepartij, de Sociaal-Democraten, reageerde kritisch. ‘Alleen al spreken over het verhogen van de pensioenleeftijd is een provocatie voor iedereen die langer zou willen werken, maar dat niet kan’, zegt woordvoerder sociale zaken Tomas Eneroth.

Toch is Morin van de vakcentrale LO postitief over Reinfeldts voorstellen om de arbeidsmarkt aantrekkelijker te maken voor ouderen.

Op de website van DN stroomden negatieve reacties binnen. ‘Reinfeldt, ga jij dan maar eens halverwege je carrière in de thuiszorg werken’, zo schrijft een lezer.

Zweden zijn overigens niet onbekend met verlaging van de pensioenen, zegt Morin. ‘In 2010 en 2011 zijn de pensioenuitkeringen met 6 procent verlaagd door de slechte resultaten op de aandelenbeurs.’ Reinfeldt heeft daar belastingverlagingen tegenover gesteld.

Reinfeldt zegt niet te willen tornen aan het staatspensioen waarop mensen met een laag inkomen vanaf hun 65ste recht hebben.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3163231/2012/02/08/Premier-Zweden-werken-tot-75ste.dhtml

Posted by SweDutch