Parlementair advocaat: aanbesteding tolkdiensten is niet verplicht

Bron: nieuwsbrief Leeuwarder Courant 27.4.2020

Het Europees aanbesteden van tolkendiensten door de Nederlandse overheid is geen harde verplichting.

Dat concludeert de parlementair advocaat in een advies van 23 velletjes, dat hij heeft uitgebracht aan de Tweede Kamer. De aanbesteding van tolkdiensten is een heikel punt; de zelfstandigen staan al maandenlang in de proteststand.

Intermediairs

Het rijk wil de diensten centraal aanbesteden. Tolken krijgen hun klussen dan via intermediairs. Dat zint hun niks. Bovendien mopperen ze over historisch lage verdiensten.

Minister Ferdinand Grapperhaus zei in de Tweede Kamer dat hij niet onder de aanbesteding uit kan. De Kamer betwijfelde dat en vroeg onafhankelijk advies van de parlementair advocaat. Die stelt nu dat de minister inderdaad ook voor een andere werkvorm kan kiezen.

Aanbestedingsplicht

Als de rijksoverheid de tolk- en vertaaldiensten intern organiseert en geen externe partij inschakelt, geldt er geen Europese aanbestedingsplicht. Maar als het ministerie met intermediairs gaat werken, is die plicht er wel.

Het advocatenadvies ligt nu bij de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Voorzitter Paul van Meenen (D66) wil eerst een reactie van de minister.

De commissie vraagt zich vooral af waarom de overheid de functie van tolk/vertaler per se wil uitbesteden. Als zij de organisatie in eigen hand houdt lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Rechtbanken huren nu per geval een tolk in.

https://www.lc.nl/friesland/Parlementair-advocaat-aanbesteding-tolkdiensten-is-niet-verplicht-25606618.html?harvest_referrer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F

Posted by SweDutch

Geef een reactie