Onderzoek: lesstof businessschools bepaalt deels beleid toekomstige CEO’s

Bron: nieuwsbrief MT.nl 10.10.2019

De kritiek is vaak dat lesstof op universiteiten slecht aansluit op de praktijk. Voor businessschools gaat die vlieger echter niet op, zo blijkt uit onderzoek.

De effectiviteit van een MBA aan een businessschool wordt vaak afgemeten aan de salarissprong die studenten maken. Dat is natuurlijk heel relevant voor die personen zelf, maar het zegt weinig over het langdurige effect van businessopleidingen op bedrijven zelf.

Beklijft de businesschool?

Beklijft de stof die MBA-studenten krijgen zodanig dat het de manier waarop bedrijven worden geleid fundamenteel beïnvloedt? Dat was de vraag die Jiwook Jung (University of Illinois) en Taekjin Shin (San Diego University) in hun onderzoek wilden beantwoorden. Een heel relevante vraag. Veel mensen hebben de indruk dat de boekenwijsheid die ze op universiteiten leren, snel aan waarde verliest zodra ze in de praktijk aan de slag gaan.

Om dit te onderzoeken keken de onderzoekers naar het onderwerp diversificatie. In de jaren vijftig en zestig werd diversificatie – het alsmaar uitbreiden van het aantal producten en diensten van bedrijven – sterk gepropageerd op de businessschools. Het zorgde immers voor risicospreiding en stelde bedrijven in staat aanwezige kennis en productiemiddelen optimaal in te zetten. Het was de tijd dat een bedrijf als Philips zich stortte op én licht, én muziek, én healthcare en consumentenelektronica.

Kentering in het denken

In de jaren zeventig en zeker in de jaren tachtig ontstond er een kentering in het denken. Diversificatie was juist geen goed idee; het nieuwe adagium was dat bedrijven zich moesten richten op waar ze goed in waren. Dat levert immers de hoogste marges op en dus de meeste aandeelhouderswaarde.

Jung en Shin keken vervolgens naar welke CEO’s een MBA hadden gevolgd en wanneer. Ze namen aan dat het tien tot twintig jaar duurde voordat mensen na het afronden van hun MBA de top van het bedrijf hadden bereikt. Waren CEO’s opgeleid in de jaren zestig meer geneigd tot diversificatie dan hun collega’s die in de jaren zeventig en tachtig in de schoolbanken hadden gezeten? Dat bleek inderdaad het geval. Het effect bleek nog veel sterker voor CEO’s die colleges hadden gevolgd van Harvard-professor Michael Jensen, de man volgens wie diversificatie niets anders was dan luiheid.

De conclusie van dit onderzoek is dat de lesstof van MBA’s op termijn wel degelijk direct invloed heeft op het handelen van bestuurders. Dat betekent dat businesscholen een grote verantwoordelijkheid hebben bij het samenstellen van hun curriculum.

https://www.mt.nl/management/onderzoek-lesstof-mba-businessschools-beleid-ceos/558135?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-vrijdag-11-oktober-2019&SM_MD5=5385f3e08dde43cd93522be0eca77c6d

Posted by SweDutch

Geef een reactie