Onderzoek: inzet allochtone scholier bovenmatig beloond

Turkse en Marokkaanse leerlingen op het vmbo en de havo scoren significant hogere cijfers bij het schoolexamen dan bij de landelijke toetsing, omdat hun eigen leraren hun inzet meer belonen dan de ijver van autochtone leerlingen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs (GION), dat 15.000 docenten en oud-leerlingen ondervroeg, aldus De Telgegraaf.

Diploma
Omdat leraren de inzet van allochtone leerlingen bovenmatig waarderen, ontstaat er een opmerkelijk gat tussen de gemiddelde cijfers van het schoolexamen en die van het landelijk examen.

‘Dit zou vermeden moeten worden,’ adviseren de onderzoekers. ‘Bovendien, omdat de schoolexamens voor de helft meetellen voor het diploma, zou het wel eens zo kunnen zijn dat het uiteindelijke diploma een hoger prestatieniveau suggereert dan deze allochtone leerlingen eigenlijk hebben.’

Marokkanen
Turkse leerlingen scoren zowel op het vmbo als op de havo gemiddeld 0,6 punt hoger bij de schoolexamens dan bij de landelijke toetsing. Bij Marokkanen is dit gat 0,4 punt.

Het GION concludeert dat middelbare scholen moeten waken voor etnisch puntenverschil tussen schoolexamens en centrale examens. Door Jeroen Langelaar

Bron: Elsevier.nl 5.12.2010

Posted by SweDutch