Observatie: handel in Schengenvisa

Bron: Jef van Adelberg 13.6.2014
Van de week las ik dat Spanje een wet heeft ingevoerd “ter ondersteuning van het bedrijfsleven en hun internationalisering”. Een onderdeel van deze wet houdt in dat o.a. bij aankoop door een, niet-EU, persoon van onroerend goed (huizen) van meer dan € 500.000, een verblijfsvergunning voor een jaar wordt uitgereikt. Klinkt aardig als je op deze manier je economie wilt aanzwengelen want een van de voorwaarden is dat de aankoop met buitenlands geld dient te worden uitgevoerd en niet via een lening bij een Spaanse bank.

Wat de zaak toch een bijsmaak geeft, is het feit dat deze verblijfsvergunning automatisch inhoudt dat betrokken persoon …..
een Schengenvisum ontvangt en daarmee vrij door Europa kan reizen. Op alle mogelijke manieren probeert “Europa” zwart geld aan te pakken door o.a. met de traditionele landen als Luxemburg en Zwitserland overeenkomsten af te sluiten, maar haalt via deze Spaanse achterdeur wel Russisch, Chinees of Zuid-Amerikaans niet kosjer kapitaal binnen. Een ander negatief effect is de kunstmatige prijsverhogingen op de huizenmarkt.
Je kan nog verder chargeren door te opperen dat “Europa” ondanks de muur die het om zich heen heeft gebouwd, wel gecharmeerd is van personen die meer dan € 500.000,- op tafel kunnen leggen voor een visum. Bewijs van de hypocrisie van het “verenigd Europa” of gewoon een actie van een land dat in tijden van nood gekke sprongen maakt?
PS Voor de goede orde: ook andere landen in de EU hebben “lokkertjes” om buitenlandse investeerders aan te trekken.  

Posted by SweDutch