Nieuw gevaar op werk: technostress

Bron: nieuwsbrief P&OActueel 2.1.2013
Werknemers worden meer gehinderd door ‘technostress’. De druk op werknemers om altijd bereikbaar te zijn zorgt steeds vaker voor fysieke en psycho-sociale klachten. Dat blijkt uit een eerste verkenning van de FNV en de Universiteit van Amsterdam naar het fenomeen. 

De UvA deed literatuuronderzoek naar technostress en de FNV stelde de leden vragen op internet. Hoewel het hier om een eerste verkenning gaat, zijn de uitkomsten wat de FNV betreft opmerkelijk.

Mobieltje
Er is een groeiende groep werkenden die hun mobiele telefoon ook buiten werktijd frequent checkt. Uit de peiling blijkt dat meer dan 20 procent het mobieltje meer dan 6 keer per dag buitenwerktijd raadpleegt. Een kwart van de respondenten gebruikt de mobiele apparatuur meer dan 6 keer per uur.
Zo’n 33 procent van de werknemers geeft aan dat het werk er door mobiele apparatuur niet gemakkelijker op is geworden. Integendeel, op de drie werknemers vindt dat het werk complexer en intensiever is geworden met de komst van mobieltjes. …..
Iets dat ook uit de literatuurstudie blijkt.

Afspraken
Werknemers geven in meerderheid, bijna 60 procent, aan dat er afspraken moeten worden gemaakt in het bedrijf over het versturen van werkgerelateerde berichten buiten werktijd. Volgens de FNV is er een duidelijke behoefte om ‘de eigen tijd’ van ‘werktijd’ te onderscheiden.
‘Het is namelijk de vraag of de voortdurende verstoring van mobieltjes de noodzakelijke ontspanning ten goede komt. Je moet iedere keer opnieuw opstarten en ’terugschakelen’ naar hetgeen je aan het doen was’, aldus vicevoorzitter van FNV in Beweging, Leo Hartveld.

RSI
Ook blijkt dat de laptop terrein verliest en steeds meer handelingen op de telefoon worden gedaan, misschien wel overmatig. Voortdurend werken op deze kleine apparatuur geeft nieuwe gezondheidsrisicos, waaronder een vergrote kans op RSI-achtige klachten en concentratieverlies.

Hartveld: ‘Het lijkt erop alsof steeds meer werknemers de hele klok rond worden geconfronteerd met meldingen uit I-pads, I-phones en andere smartphones. Zij voelen een constante druk om hierop te reageren. Vaak betreft het werkmails, vragen van collega’s, opdrachten, doorgeven van vergaderdata, enz. De kans bestaat dat werknemers deze druk als ‘dat hoort er nou eenmaal bij’ gaan ervaren en daar kun je je vraagtekens bijzetten.’

De FNV zal de uitkomsten voorleggen aan deskundigen en wil een discussie zoals die in Duitsland al aan de gang is. ‘Daar verbieden bedrijven rond de kerst om berichten te verzenden vanuit het werk. Het was de Duitse minister van binnenlandse zaken die stelde dat de mens weer de regie moet krijgen over de techniek, in plaats van andersom. Dat wil de FNV ook.’
http://www.penoactueel.nl/nieuws/nieuw-gevaar-op-werk-technostress-9121.html

Posted by SweDutch