Nederlandse gamesindustrie: ambitieuze puber met potenties

Bron: nieuwsbericht Taskforce Innovatie Regio Utrecht november 2012
De Nederlandse gamesindustrie; jong, dynamisch, volop in ontwikkeling met veel groeipotentie. Dit is de conclusie die getrokken kan worden uit de Gamesmonitor 2012, een onderzoek naar de staat van de Nederlandse gamesindustrie. TFI heeft in samenwerking met Control Magazine, de Dutch Game Association en iMMovator onderzoek gedaan naar verschillende onderdelen binnen de gamesector.

Naast de omvang en groei van gamebedrijven is ook onderzoek gedaan naar (internationale) samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, ambitie en gewenste of noodzakelijke ondersteuning om verdere ontwikkeling te stimuleren. De gamesindustrie in Nederlands …….
bestaat uit circa 330 bedrijven die samen goed zijn voor 3.000 banen. De omzet van de gamesindustrie wordt geraamd op 150-200 miljoen euro. In vergelijking met de vorige Gamemonitor in 2010 is het aantal gamebedrijven nagenoeg verdubbeld en het aantal banen en geraamde omzet flink toegenomen.

Nederland heeft internationaal gezien op het gebied van applied gaming en de digitale distributie van games al een goede reputatie opgebouwd. De Gamesmonitor 2012 laat zien dat dat er grote potentie is voor (door)ontwikkeling van de sector. Om dit te realiseren zal echter wel aandacht besteed moeten worden aan betere toegang tot financiering, meer interdisciplinair onderzoek naar de effecten van games en gameplay en meer aandacht voor ondernemersvaardigheden en crossovers.
De gamesmonitor is gerealiseerd door de Taskforce Innovatie Regio Utrecht waarbij onderlinge samenwerking plaatsvond met Dutch Games Association, vakblad Control, Dutch Game Garden, onderzoeksinstituut TNO, netwerkorganisatie iMMovator en Monpellier Venture.
De online versie is via onderstaande link te bekijken:
http://issuu.com/controlmagazine/docs/gamesmonitor2012

Posted by SweDutch