‘Nederland grootste fraudeur met Europees Sociaal Fonds’

Bron: nieuwsbrief Z24 14.4.2015 
De grootste fraude met het Europees Sociaal Fonds staat op naam van Nederland. Dat blijkt volgens Alex Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer uit steekproeven van de Rekenkamer.

Dat zei Brenninkmeijer in een interview in de Volkskrant. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wordt gebruikt om mensen aan het werk te helpen. Via het ESF worden werkgerelateerde projecten gefinancierd, die bijvoorbeeld opleidingen bevorderen. Nederlandse projecten kregen in 2014 ruim 500 miljoen euro via het ESF.

Brenninkmeijer zegt daarnaast in de Volkskrant dat de Europese Unie een vereniging van onbetrouwbare leden is, die meer geld willen halen dan brengen. Hij vindt Europa te materialistisch geworden, gedreven door geld, terwijl Europa voor idealen moet staan.
En Nederland is volgens de voormalige Nationale Ombudsman geen haar beter dan andere Europese landen. ‘Als burger ben ik geschrokken van de berichten over vriendjespolitiek bij aanbestedingen door Defensie en de politie, over mogelijke fraude door ict-bedrijf Ordina…..
bij overheidscontracten’, aldus Brenninkmeijer. ‘Als zoiets in Brussel boven water komt, sneuvelt er een eurocommissaris. Maar in Nederland komt er een onderzoek en beloven we beterschap. We zouden ons moeten schamen.’

‘Jaarverslag van Rekenkamer schrappen’
Volgens Brenninkmeijer (63) zijn Nederlanders bereid om voor hun eigen land idealen te aanvaarden als deel van de nationale identiteit, maar voor Europa niet. Daar geldt volgens hem ‘beter verkeerd besteed bij mij, dan goed bij de buren’ en een gevoel van what’s in it for me?
,,Europa verkeert in een heel zwakke positie. De EU is in politieke en geopolitieke zin een reus op lemen voeten, vindt hij. ,,We zijn zo kwetsbaar. Pas nu begint door te dringen dat Rusland zo bij ons op de stoep kan staan. En wat doet Europa dan? Wat is Europa dan? Zijn we een defensiegemeenschap, vormen we een EU-leger?” De macht is volgens Brenninkmeijer bovendien weggesijpeld uit Den Haag. ,,De pijn en beperking die Europese samenwerking oplegt, ontgaan de politici.”
Al geruime tijd is hij bezig om de publicatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer te schrappen. ,,Dat kost 80 miljoen euro per jaar, 60 procent van ons budget. Er is discussie over”, zegt hij. ,,Het jaarverslag is onleesbaar, geeft een boodschap die niemand begrijpt en heeft geen effect.” Brenninkmeijer noemt het onbegrijpelijk dat de Rekenkamer al twintig jaar de boekhouding van de EU afkeurt en het Europees Parlement er vervolgens toch elk jaar mee akkoord gaat.
http://www.z24.nl/geld/nederland-grootste-fraudeur-met-europees-sociaal-fonds-553368

Posted by SweDutch