Moslimgeleerden lezen IS-leider al-Baghdadi de les.

Bron: Elsevier 25.9.2014

Er klopt niets van de manier waarop de Islamitische Staat (IS) de koran gebruikt. Moslimgeleerden vanuit alle delen van de islamitische wereld stippen de fouten aan in een brief aan IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi.

Mag je een kalifaat stichten zonder goedkeuring van alle moslims? En mag je uit naam van Allah onschuldige mensen doden? Het antwoord op deze vragen is, volgens 126 moslimgeleerden, ‘nee’.
Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zegt te handelen volgens de koran. Maar volgens de moslimdeskundigen rechtvaardigt IS het plegen van misdaden aan de hand van selectief knip-en-plakwerk uit de heilige boeken.

De les gelezen
De geleerden schreven een brief aan IS-leider Ibrahim Awwad Al-Badri, …..
  beter bekend als Abu Bakr Al-Baghdadi waarin ze de terrorist in 23 pagina’s de les lezen.
De brief is geschreven in het Arabisch omdat, zo stellen de geleerden, de koran alleen maar kan worden uitgelegd en begrepen in die taal. Al-Baghdadi zou in zijn declaratie van wat hij kalifaat noemt meerdere vertaalfouten hebben gemaakt. Daarbij komt dat het uitroepen van een kalifaat illegaal is, indien dit gebeurt zonder consensus van álle moslims. ‘Geleerden zijn het erover eens dat er een plicht bestaat om een kalifaat te stichten in de islamitische wereld (Ummah). De Ummah kent geen kalifaat meer sinds 1924. Maar, een nieuw kalifaat heeft de consensus nodig van alle moslims en niet van een enkeling in een klein hoekje van de wereld,’ schrijven de deskundigen.

Slaven
In de brief wordt de IS-leider op 24 punten de les gelezen. Zo is de manier van martelen waar IS zich schuldig aan maakt verboden onder de moslimleer Shariah. Ook de manier waarop IS met kinderen omgaat of hoe het vrouwen behandelt als slaven is verboden onder islamitische regels. ‘Er is geen islamgeleerde die weerspreekt dat het afschaffen van de islam één van de doelen van de islam is,’ meldt de brief.
De misdaden tegen Jezidi’s noemen de geleerden ‘abominabel’ en ook uit ‘juridisch’ (hier wordt bedoeld volgens islamitische wetten) oogpunt verwerpelijk. ‘Behandel hen zoals de Mensen van het Boek,’ zegt de Profeet volgens de schrijvers van de brief. Jezidi’s moeten dus met rust worden gelaten. ‘God zal over hen oordelen op de Dag des Oordeels’.

Jihad
Over de jihad schrijven de gelovigen dat dit begrip door IS wordt misbruikt voor het plegen van misdaden tegen onschuldigen. ‘Vecht zoals God tegen hen die tegen jou vechten, maar gebruik geen geweld. God houdt niet van aggressors,’ meldt de koran. Bovendien is de jihad verboden tegenover andere moslims en niet mogelijk zonder toestemming van ouders. Syriëgangers die zonder de ouders te informeren, vertrekken, doen dus in de ogen van Allah weinig goed.
Wie zelf de lessen van deze koran-deskundigen wil lezen, kan hier de Engelse vertaling lezen. Maar let op, de deskundigen zeggen: ‘Zonder beheersing van Arabische grammatica, syntaxis, morfologie, retoriek, poëzie, etymologie en exegese (uitleg) van de koran zijn fouten waarschijnlijk, zo niet onvermijdelijk.’
http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/9/Moslimgeleerden-lezen-IS-leider-al-Baghdadi-de-les-1607798W/?masterpageid=158493

Posted by SweDutch