MKB loopt nog niet warm voor cloud computing

Bron: Accountancynieuws 23.210.2012
Meer dan de helft van de MKB-ondernemers (56 procent) is nog op geen enkele manier bezig met cloud computing. Onbekendheid en scepsis zijn daar met name debet aan. Dat blijkt uit onderzoek van Keala in opdracht van MKB-Nederland.

Door middel van cloud computing worden data, computerkracht en online diensten toegankelijk via het internet. In theorie is werken in de cloud juist voor MKB-bedrijven interessant, omdat zij daarmee eenvoudig en relatief goedkoop over moderne technologie kunnen beschikken. Een belangrijk voordeel van software uit de cloud is dat de gebruiker bronnen efficiënter kan inzetten, documenten en informatie makkelijker en plaats-onafhankelijk kan delen en daarmee slimmer kan werken. Daarbij zorgt de aanbieder van de diensten voor updates en beveiliging van de van de gebruikte programma’s, zodat de gebruiker daar zelf niet voor hoeft te zorgen.

Onbekend onder MKB
Van de circa 400 door Keala (tot voor kort Heliview) ondervraagde ondernemers, geeft 56 procent aan geen belang te hechten aan cloud computing. Een kleine ….
35 procent werkt er al wel mee (23 procent) of is van plan dat op korte termijn te gaan doen (11 procent). Van de online beschikbare diensten zijn VoIP (30 procent) en webmail (12 procent) de meest gebruikte in het MKB. MKB-Nederland constateert dat de verdeeldheid in het MKB over de inzet en toegevoegde waarde van cloud computing vooral een kwestie is van onbekendheid en vertrouwen. Ondernemers, voor zover zij al bekend zijn met de cloud, hebben met name hun twijfels over de bescherming van hun data, de continuïteit van de leverancier en het risico van de dienst te worden afgesloten.

Cloud computing om te bezuinigen
De ondernemersorganisatie is van mening dat onbekendheid met cloud computing er niet de oorzaak van mag zijn dat ondernemers er niets mee doen. MKB’ers geven in het onderzoek massaal (86 procent) aan bezig te zijn met kostenbesparing en circa 80 procent zegt specifiek de automatiseringskosten te willen terugdringen. Cloud computing kan daaraan een bijdrage leveren, evenals aan Het Nieuwe Werken, waarmee ruim 40 procent zegt bezig te zijn.
Ondernemers moeten daarom op zijn minst de voor- en nadelen van het gebruik van cloud computing goed tegen elkaar kunnen afwegen, vindt MKB-Nederland. De organisatie sluit dan ook aan bij het ministerie van EL&I, dat momenteel een handreiking ontwikkelt die ondernemers wegwijs moet maken in het gebruik van cloudcomputing. Via de portal www.MKBservicedesk.nl biedt de vereniging al de nodige informatie waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen.

Geharmoniseerde wet- en regelgeving
Uit eerder onderzoek van EL&I blijkt dat zowel bij afnemers als aanbieders zorgen bestaan over de mate waarin/wijze waarop zij voldoen aan vigerende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy. MKB-Nederland pleit in dat verband voor geharmoniseerde wet- en regelgeving tussen de landen binnen de Europese Unie. Bedrijven die over de grens ondernemen, kunnen zo hun efficiencyslag op grotere schaal doorvoeren.

Posted by SweDutch