Minister vraagt VNG om modelverordening groene heffingskorting voor ozb-belasting zonnepanelen

Bron: nieuwsbrief Solar Magazine 23.3.2021

Minister Ollongren heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verzocht om een modelverordening op te stellen die het voor gemeenten eenvoudiger maakt een groene heffingskorting toe te passen.

Minister Ollongren meldde afgelopen januari dat zonnepanelen op daken van woningen vrijstellen van ozb-belasting te complex zou zijn. Het invoeren van een groene heffingskorting werd daarbij door de minister als een goed alternatief genoemd.

275 euro
De hoogte van de groene heffingskorting kan afhankelijk worden gesteld van het aantal verduurzamingsmaatregelen dat door de huiseigenaar wordt uitgevoerd.

Een eenmalige groene heffingskorting voor zonnepanelen ter hoogte van 275 euro zou volgens Ollongren bijvoorbeeld voor de huiseigenaar de hogere ozb-belasting compenseren voor een periode van 25 jaar.

Introduceren
De minister heeft de VNG nu gevraagd bij gemeenten het gebruik van de groene heffingskorting onder de aandacht te brengen. Om gemeenten te stimuleren de bestaande optie van een groene heffingskorting in hun gemeente te introduceren, nodigt zij de VNG en de gemeenten uit om samen een modelverordening op te stellen die het voor gemeenten eenvoudiger maakt de groene heffingskorting toe te passen.

Daarnaast wil Ollongren met gemeenten in gesprek gaan over de ondersteuning van sportverenigingen. ‘Hiertoe is artikel 220f Gemeentewet tijdens de behandeling van het Belastingplan 2019 bij amendement aangepast. Gemeenten hebben hierdoor de mogelijkheid om onder andere sportaccommodaties voor de onroerendzaakbelasting (ozb) tegen het woningentarief te belasten in plaats van het niet-woningentarief’, aldus de minister. ‘De VNG en gemeenten hebben eerder aangegeven dat artikel 220f Gemeentewet, voor gemeenten niet uitvoerbaar is.’ In overleg met de VNG en de gemeenten wil Ollongren bekijken of en hoe de gedachte achter de wettelijke bepaling het beste uitgevoerd kan worden.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i23944/minister-vraagt-vng-om-modelverordening-groene-heffingskorting-voor-ozb-belasting-zonnepanelen?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=5dfe312648-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-5dfe312648-53154253

Posted by SweDutch

Geef een reactie