Mensen met dubbel paspoort minder geïntegreerd

Personen met een dubbele nationaliteit voelen zich minder Nederlander en gaan ook minder om met autochtonen in hun vrije tijd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Verschillen.
De verschillen betreffen alleen de identificatie met het Nederlanderschap en de contacten met autochtonen. Als het gaat om zaken als werk en de beheersing van de Nederlandse taal is er geen verschil tussen mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen en bezitters van dubbele paspoorten.
Positief.
Het planbureau onderzocht in opdracht van Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) of het hebben van een dubbele nationaliteit van met name Turken en Marokkanen de integratie in de weg staat. Het SCP stelt dat mensen met een dubbel paspoort over het algemeen op de genoemde twee punten minder geïntegreerd dan mensen die duidelijk kiezen voor het Nederlanderschap. Daarmee is echter niet gezegd dat een dubbel paspoort de integratie in de weg staat. Want mensen die uitsluitend de nationaliteit van het land van herkomst behouden, zijn beduidend minder geïntegreerd zijn dan de bezitters van twee nationaliteiten. Die eerste groep heeft minder vaak werk, spreekt minder goed Nederlands en voelt zich over het algemeen minder thuis in Nederland dan de groep met twee paspoorten. ‘Personen met een dubbele nationaliteit zijn in dit opzicht dus meer geworteld in Nederland dan personen met alleen een paspoort van het herkomstland’, concludeert het SCP.
Nederlander.
Marokkanen kunnen hun oorspronkelijke nationaliteit overigens niet opgeven wanneer ze het Nederlanderschap aanvaarden. Toch waren er in de groep ondervraagde mensen met zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit mensen die uitsluitend aangaven Nederlander te zijn. Deze groep werd door de onderzoekers gelijk gesteld met allochtonen die Nederlander waren geworden en hun oorspronkelijke nationaliteit hadden opgegeven. Download hier het SCP-onderzoek Dubbele Nationaliteit.
Bron: Binnenlands Bestuur website 28-10-2008

Posted by SweDutch