Meeste ambtenaren worden gewone werknemer

Bron: Nu.nl 30.1.2014 
De meeste ambtenaren raken hun speciale status kwijt. Voortaan krijgen ze een gewoon arbeidscontract, zoals werknemers in andere sectoren, zodat ze bijvoorbeeld niet meer extra beschermd zijn tegen ontslag.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer van in ieder geval VVD, PvdA, CDA en D66 steunt een initiatiefwetsvoorstel vanuit CDA en D66 om de rechtspositie van ambtenaren en gewone werknemers gelijk te trekken. Dat bleek donderdag in de Tweede Kamer, waar een debat over de kwestie was heropend.

De wijziging gaat niet voor alle ambtenaren gelden. Uitzonderingen zijn gemaakt voor de politie, defensie, de rechterlijke macht, hoge colleges van Staat en bestuurders van zelfstandige bestuursorganen (zbo).
Sommige partijen willen ook de positie van griffiers,  …. 
opsporingsbeambten en het gevangeniswezen ongemoeid laten. Maar de initiatiefnemers zelf vinden dat niet nodig.

Vakbonden
De vakbonden zijn fel tegen de wijziging en vinden dat de minister van Binnenlandse Zaken volgens de wet verplicht is om hierover eerst te overleggen met de bonden. Ook de ChristenUnie en SP drongen daar donderdag nogmaals op aan. Maar CDA, D66 en minister Ronald Plasterk zelf vinden dat staatsrechtelijk niet juist.
”We moeten wetgeving niet afhankelijk maken van overleg met de bonden”, aldus CDA-Kamerlid Eddy van Hijum.
Een woordvoerster van AbvaKabo FNV herhaalde in een reactie dat de bonden naar de rechter zullen stappen als Plasterk zich niet aan de wet houdt.
Dinsdag stemt de Kamer over het voorstel en eventuele wijzigingen daarop.
http://www.nu.nl/economie/3689222/meeste-ambtenaren-worden-gewone-werknemer.html

 

Posted by SweDutch