Meer mogelijk tegen financieel-economische criminaliteit

Bron: Blauw 30.7.2012
Om criminelen harder te raken, verhoogt Opstelten de strafmaxima van de verschillende vormen van witwassen. De maximumstraf voor het ‘kale’ delict gaat omhoog van vier naar zes jaar gevangenisstraf. Gebeurt het witwassen uit gewoonte, dan komt er nog eens twee jaar bij. Profiteurs
van witwasactiviteiten, die geld aannemen van criminelen, kunnen een gevangenisstraf tegemoet zien van maximaal twee jaar. Nu is dat nog één jaar. Ook gaat de gevangenisstraf omhoog naar maximaal vier jaar voor daders van economische delicten die stelselmatig de regels schenden. Bijvoorbeeld afvalverwerkingsbedrijven die milieuvoorschriften negeren of malafide financiële instellingen die ongebruikelijke transacties niet melden.
Volgens het wetsvoorstel kan de rechter straks een geldboete opleggen aan foute bedrijven tot maximaal tien procent van de jaaromzet. Zo wordt meer rekening gehouden met de ernst van het feit, het profijt van de criminele activiteiten en de draagkracht van de onderneming. …..
Bij kapitaalkrachtige ondernemingen maken de huidige geldboetes weinig indruk.
Fraude en corruptie
Daarnaast stelt de bewindsman misbruik van gemeenschapsgeld strafbaar. Personen die ten onrechte een uitkering of subsidie ontvangen en dat verzwijgen, kunnen rekenen op een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar. Omkoping van ambtenaren schaadt de integriteit van de overheid. Daarom kunnen corrupte ambtenaren voortaan rekenen op een maximale gevangenisstraf van zes jaar
als zij uit hoofde van hun functie gunsten aannemen. Ook de strafmaat voor corruptie in de private sector gaat omhoog, van twee naar vier jaar. Het gaat onder andere om het omkopen van financieel verantwoordelijken van grote bedrijven om opdrachten binnen te slepen en om corrupte
dienstverleners. Bijvoorbeeld taxateurs die tegen betaling een onjuiste waardebepaling van een pand geven.
Meerwaarde
Greetje Bos, officier van justitie bij het Landelijk Parket, toont zich ingenomen met de voorgestelde maatregelen. Zij pleit al langer voor zwaardere straffen voor witteboordencriminelen.
“Daarbij richt ik me vooral op witwassen, omdat de strafmaat voor bijvoorbeeld handel in verdovende middelen veel hoger is dan voor het witwassen van de winsten. Die kloof is nu erg groot. Maar feitelijk geldt deze redenering voor allerlei vormen van financieel-economische criminaliteit.” De verruiming van de wettelijke mogelijkheden brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo is het bij een hogere maximumstraf makkelijker om verdachten van witwassen voor te geleiden en tevens valt de maximale geldboete fors hoger uit. “Nu bedraagt die maximaal 78.000 euro per bewezen feit, maar met een maximale straf van zes tot acht jaar zou dat het tienvoudige zijn. En aangezien dergelijke criminaliteit altijd financieel gemotiveerd is, lijkt een hogere geldboete me gepast.” Een hogere maximumstraf brengt tevens een verruiming in de opsporingsbevoegdheden met zich mee. “Het opnemen van vertrouwelijke communicatie bijvoorbeeld is pas toegestaan bij verdenking van strafbare feiten waarop een maximumstraf staat van acht jaar”, zegt Bos. “En daaraan hebben wij wel behoefte, met name om criminele dienstverleners goed te kunnen aanpakken.
Het zou echt meerwaarde hebben.” Al met al constateert zij dat er meer nadruk komt op de ernst van financieel-economische criminaliteit. “En daar ben ik ontzettend blij mee.”

Posted by SweDutch