Meer fiasco’s als SS Rotterdam mogelijk

Meer debacles als met het schip SS Rotterdam en woningcorporatie Woonbron zijn niet uit te sluiten. Alle woningcorporaties samen hebben in 2007 23.700 woningen ondergebracht bij dochters, ook wel verbindingen genoemd. Daarmee is een bedrag van 4,2 miljard euro gemoeid, zo’n 4 procent van het balanstotaal van alle corporaties samen. Er is geen rijkstoezicht op dochters van woningcorporaties.
Maatregelen tegen corporaties Dit blijkt uit het verslag ‘Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2007’ van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Overdracht van bezit aan een dochter moet vooraf ter goedkeuring aan minister Eberhard van der Laan (Wonen en Wijken) worden voorgelegd. Maar in een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van der Laan dat dit in vier gevallen niet is gebeurd. Tegen deze corporaties kondigt hij ‘passende maatregelen’ aan. Ongelukken als SS niet uitgesloten In het Financieele Dagblad zegt directeur Jan van der Moolen van het CFV dat hij ongelukken als met de SS Rotterdam niet uitsluit. Het CFV heeft volgens Van der Moolen nog altijd slechts een beperkt beeld van de activiteiten in de deelnemingen van corporaties.

Duidelijkheid over rol Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, is het met de minister eens dat er duidelijkheid moet komen over de rol van woningcorporaties. Woordvoerder Pluup Bataille van Aedes: ‘Ook wij snappen dat woningcorporaties meer verantwoording moeten afleggen en transparant moeten zijn. Maar we zouden het kind met het badwater weggooien als dochters worden verboden.’ Goede redenen voor verbinding Volgens Bataille hebben woningcorporaties vaak goede redenen om verbindingen aan te gaan met partijen buiten de sociale volkshuisvestingssector. De vorming van veel dochters is een uitvloeisel van de partiële vennootschapsbelasting die tot 2008 van kracht was.

Maatschappelijk deel Daarnaast zijn er voor samenwerkingsprojecten met projectontwikkelaars nieuwe juridische organisaties nodig. Ook door Europese regels kunnen woningcorporaties zich genoodzaakt zien woningen onder te brengen in dochters. Bataille: ‘Sommige projecten zijn deels commercieel, deels maatschappelijk. Dat maatschappelijke deel kan worden gefinancierd met EU-gelden, die weer niet voor het commerciële deel gebruikt mogen worden.’
Bron: Binnenlands Bestuur website 20.12.208

Posted by SweDutch